UPCOMING EVENTS & COURSES


16/07/15 OLA's work in progress seminar

BA 1. Basiscursus
Kennismaking met Latijns Amerika

2 september – 19 november
Tijd: woensdag 10.00 – 12.30 uur
Plaats: Oudemanhuispoort, UvA 
+ INFO

MA 1. Socio-Environmental
Changes in Latin America:

Power, Participation and Governance
26 October – 14 December
Time: Monday 13:00 – 16:00 hours
+ INFO

BA 2. Geschiedenis, Herinnering en Identiteit in Latijns-Amerika
27 oktober – 17 december
dinsdag 13:00 – 16:00 uur (hoorcollege)
donderdag 16:00 – 18:00 uur (werkgroep)
+ INFO

BA 3. Cultuur en de ‘War on Drugs’
Periode: 28 oktober – 16 december
Tijd: Woensdag 13:00 – 17:00 uur
+ INFO

MA 2. Cultural Resources
in Urban Latin America:
Identity, Space & Gender

Period: 29 October – 17 December
Time: Thursdays 13:00 – 16:00 hours
+ INFO

El Quinto Piso del CEDLA

 • 16/07/15 OLA´s work in
  progress seminar

  OLA and the Latin American Studies Program (LASP) will organize a one day seminar during which you can present and get useful feedback on your work-in-progress.
  Deadline for abstracts June 15

   

  Feel free to contact us for any questions or additional information too. E-mail OLA’s current chair Julienne Weegels

 • Find out about our courses on the study of Latin America that are open to all students from Dutch universities and interested persons.

  BA 1. Basiscursus: Kennismaking met Latijns Amerika

  Deze multidisciplinaire cursus introduceert de studenten in het veld van de Latijns Amerikanistiek. De collegereeks is dan ook bedoeld voor studenten die nog geen colleges over Latijns Amerika hebben gevolgd. De colleges gaan voornamelijk in op historische, culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen op het continent en worden gegeven door verschillende docenten verbonden aan het CEDLA. + INFO

 • MA 1. Socio-Environmental Changes in Latin America:
  Power, Participation and Governance

  Latin America holds large reserves of renewable and non-renewable resources and is a major global supplier of energy, metals, foodstuffs and environmental services. Historically the countries in the region have not been successful in managing their natural resources in a sustainable, productive and equitable way. Present-day progressive governments try to change that trend, but their intensification of extractive activities (e.g. mining, oil drilling and the production of soya and biofuels) and related large projects (in- frastructure, hydro-electricity) seem to repeat this tendency.+ INFO

BA 2. Geschiedenis, Herinnering en Identiteit in Latijns-Amerika

De geschiedenis van Latijns-Amerika is van cruciaal belang voor een beter begrip van de hedendaagse sociale, culturele en politieke ontwikkelingen in de regio, zoals de structuur van het landbezit, de politieke cultuur en de sociale en etnische relaties. Tegelijkertijd vormt de geschiedenis een belangrijk bestanddeel van nationale, sociale, politieke visies en identiteiten. Verschillende sociale groepen construeren en presenteren een eigen versie van de geschiedenis. Dat heeft geleid tot bepaalde ‘herinneringen’ rond gebeurtenissen in het verleden die in het heden betekenis krijgen.+ INFO