Werken bij het CEDLA

Promovendus Geschiedenis van Latijns-Amerika
Centre for Latin American Research and Documentation – Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies

Publicatiedatum: 2 augustus 2018 Sluitingsdatum: 15 september 2018
Opleidingsniveau: Master's degree
Functieomvang: 38 uur per week
Salarisindicatie: €2.266 tot €2.897 bruto per maand
Vacaturenummer: 18-477


Met financiële steun van het Slicher van Bath-de Jong Fonds stelt het Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) een promotieplaats beschikbaar op het gebied van de geschiedenis van Spaanstalig Latijns-Amerika. Deze positie is bedoeld voor recent - na 1 november 2013 - afgestudeerde Nederlandse historici die een onderzoeksproject willen uitvoeren op het terrein van de Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

CEDLA is een interdisciplinair centrum voor onderzoek, documentatie en onderwijs op het gebied van de Latijns-Amerika Studies. Het is sinds juli 2015 onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Het Slicher van Bath-de Jong Fonds bestaat sinds 2011. Het is gesticht dankzij een legaat dat de in 2004 overleden historicus prof. dr. B.H. Slicher van Bath, bij leven lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en hoogleraar aan verschillende Nederlandse universiteiten, aan het CEDLA heeft nagelaten. Het doel van het Fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika van 1500 tot 1930 door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek van jonge wetenschappers.

Projectbeschrijving en werkzaamheden
Het promotieonderzoek waarvoor hier wordt geadverteerd, moet liggen op het gebied van de geschiedenis van Spaanstalig Latijns-Amerika binnen de periode 1500-1930. De begeleiding zal worden verzorgd door leden van de staf van het CEDLA, eventueel in samenwerking met collega’s van buiten het CEDLA.
Als promovendus ga je onderdeel uitmaken van de landelijke onderzoeksschool LASP, het Latin American Studies Programme, waarvan CEDLA de penvoerder is. Binnen de Faculteit is de promotieplaats ondergebracht in het onderzoeksinstituut AIHR, Amsterdam Institute for Humanities Research, en daarbinnen, in de onderzoeksschool Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) waarin onderzoek wordt gedaan op het gebied van regionale en transnationale studies.

Profiel
Als je de kandidaat bent die wij zoeken dan heb je:
- een afgeronde MA-opleiding met bij voorkeur een duidelijk historisch profiel;
- aantoonbare kennis van de geschiedenis van Latijns-Amerika;
- goede kennis van het Spaans;
- goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

Naast het promotieonderzoek verwachten we ook dat je:
bereid bent om een jaarlijkse voortgangsrapportages te schrijven en te bespreken met de wetenschapscommissie van het Slicher van Bath-de Jong Fonds en met de begeleidingscommissie die zal worden ingesteld voor dit project;
bereid bent om onderwijstaken uit te voeren, zoals scriptie- en werkgroepbegeleiding.

Inlichtingen

Je kunt inlichtingen inwinnen bij: Prof. dr. Michiel Baud

Aanstelling
De aanstelling start per 1 november 2018 of zo spoedig mogelijk daarna, voor in eerste instantie een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt minimaal €2.266 en maximaal €2.897 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling, conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Je bent werkzaam op het CEDLA, Universiteit van Amsterdam (campus Roeterseiland) en zal ca. 0,1 fte aan onderwijs verzorgen.

Sollicitatie
Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.
Naast een sollicitatiebrief met motivatie voor deze functie en een korte omschrijving (300 woorden) van het voorgestelde project, ontvangen we graag:
- een onderzoeksvoorstel van maximaal 4.000 woorden;
- een cv;
- een cijferlijst van Bachelor en Master;
- een kopie van de masterscriptie en
- contactgegevens van twee referenten.

Je kunt via onderstaande link tot en met 15 september 2018 solliciteren.
Graag alle benodigde documenten, met uitzondering van het projectvoorstel, in één enkel pdf-bestand plaatsen (uploaden via het verplichte veld ‘CV’).
De selectieprocedure zal onder meer bestaan uit een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken zullen in de tweede helft van september plaatsvinden. #LI-DNP

Wij stellen acquisistie niet op prijs.

SOLLICITEER NU