INFORMATIE IN HET ENGELS | INFORMATIE IN HET SPAANS

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden geschreven in het Nederlands, Engels of het Spaans en dienen te bestaan uit de volgende elementen:

1. Een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende beurs zal worden besteed (max. 2000 woorden)
2. Een kort Curriculum Vitae
3. Een aanbevelingsbrief van de beoogde begeleider van het onderzoek

Van de met de beurzen geaccrediteerde onderzoekers wordt verwacht dat ze de resultaten van hun onderzoek kenbaar maken aan het CEDLA, zij het door deelname aan een conferentie of het indienen van de publicatie van hun onderzoek.

Het is verplicht bij publicaties voortkomend uit het onderzoek melding te maken van de beurs.

De deadline voor de aanvragen is 25 mei 2020. Aanvragen dienen te worden gestuurd naar: secretariat@cedla.nl, onder vermelding van "Slicher van Bath de Jong Fonds". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via secretariat@cedla.nl of +31 20 525 3498

SLICHER VAN BATH DE JONG FONDS 2020
ter bevordering van de studie en het onderzoek
van de geschiedenis van Latijns-Amerika


De in 2004 overleden historicus Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, bij leven lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en oud-hoogleraar van de Rijksuniversiteiten Groningen en Leiden, van de Landbouwuniversiteit Wageningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het CEDLA dat mede de naam draagt van zijn in 2009 overleden echtgenote, J.P. de Jong. Het doel van het Fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika van vijftienhonderd tot 1930, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek van jonge wetenschappers (bij voorkeur jonger dan 35 jaar). Als bursaal komen in aanmerking beoefenaren der historische wetenschap die zich voorbereiden op een doctorsgraad of recent een overeenkomstige graad hebben bereikt en aantoonbaar werken aan een vervolgonderzoek. Zij moeten in Europa of in Latijns-Amerika zijn geboren en gevestigd.

Onder Latijns-Amerika wordt verstaan het gebied omvattende de staten in Amerika waarin het Spaans of Portugees als officiële talen worden gebruikt. De beurs is bedoeld voor onderzoekswerk zoals archiefonderzoek of verblijf in bibliotheken dat in principe plaatsheeft in het jaar nadat de beurs is toegekend. Na toekenning volgt de uitkering van 75% van de beurs. Het restant wordt bij afsluiting overgemaakt na goedkeuring van een eindverslag.

Jaarlijks stelt het SvB-dJ Fonds minimaal vier onderzoeksbeurzen beschikbaar van elk maximaal € 10.000 euro.

De selectie van beurswinnaars wordt bepaald door een wetenschappelijke raad bestaande uit:
Prof. M. Baud - CEDLA/Universiteit van Amsterdam
Prof. G.J. Oostindie - KITLV/ Universiteit Leiden
Dr. S. Valdivia Rivera - Latin American studies/ Universiteit Leiden
Biografie van Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath

Bernard Hendrik Slicher van Bath werd geboren in 1910 en overleed in 2004. Hij huwde in 1941 met Jacoba Petronella de Jong (1918-2009). Slicher werd opgeleid als historicus en archeoloog in Groningen en Utrecht. Hij promoveerde in 1945 in Amsterdam cum laude op een onderwerp uit de rechtsgeschiedenis van Drente en werd niet lang daarna aangesteld als Rijksarchivaris in Overijssel. Hij gebruikte zijn aanstelling onder meer om onderzoek te doen naar de geschiedenis van deze provincie. Dit resulteerde in Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel (1957). Tot 1970 zou hij werken aan de plattelandsgeschiedenis van deze provincie en andere delen van Nederland en zelfs Europa. Vrucht hiervan was De agrarische geschiedenis van West- Europa (500-1850) (1960), indirect geschreven op verzoek van de redactie van de Cambridge Economic History of Europe — een boek dat werd vertaald in het Engels, Italiaans, Spaans, Portugees en Japans en hem zijn internationale reputatie bezorgde. Intussen was hij benoemd als hoogleraar in Groningen, een positie die hij al kort daarna ging combineren met een leerstoel in Wageningen. Onder zijn leiding werden aan de Afdeling Agrarische Geschiedenis een serie studies over de sociaal-economische geschiedenis van het platteland in delen van Nederland en elders op stapel gezet.

Al in 1950 was bij Slicher de belangstelling voor de geschiedenis van Latijns-Amerika gewekt. Vanaf 1951 gaf hij in Wageningen colleges over de geschiedenis van het continent. Toen hij in 1967 voor twee jaar als gasthoogleraar verbonden was aan de University of Chicago was eindelijk de kans daar om door Latijns-Amerika te reizen. De regionale agrarische geschiedenis te Wageningen zag hij in toenemende mate als invuloefeningen die weinig meerwaarde opleverden. In feite wilde hij in die jaren definitief met dit onderzoek stoppen en een onderzoeksprogramma over Latijns-Amerika starten. Mede om die reden nam hij in 1972 ontslag — dertig jaar geschiedbeoefening in de agrarische geschiedenis van Europa waren voorbij.

Twee jaar later werd Slicher directeur van het CEDLA waar hij nauw samenwerkte met de jong gestorven historicus Adriaan van Oss (1947-1984). Het was het begin van de volgende dertig jaar wetenschappelijk onderzoek — grotendeels na zijn pensionering uitgevoerd. In deze productieve jaren publiceerde hij vijf grote boeken: Spaans Amerika omstreeks 1600 (1979, onlangs uitgekomen in het Spaans [2010]), Bevolking en economie in Nieuw-Spanje (ca 1570-1800) (1981), Real hacienda y economía en Hispanoamérica (1541-1820) (1989), Indianen en Spanjaarden: een ontmoeting tussen twee werelden. Latijns Amerika 1500-1800 (1989), en De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, 1493-1820: auteurs, verhalen en lezers (1998). Hij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Latijns-Amerika aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1976-1981) en aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1983), op de L.J. Rogierleerstoel, eveneens met de leeropdracht Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

Het werk met Van Oss had in het teken gestaan van een integrale geschiedschrijving van Latijns-Amerika. De gevolgde kwantitatieve onderzoeksmethoden weken nauwelijks af van de aanpak die hij in de voorgaande decennia voor de geschiedenis van het Europese platteland had gebruikt, maar omdat de twee onderzoekers streefden naar integrale of holistische geschiedschrijving werd inhoudelijk een breder terrein bestreken dan voorheen, nu met inbegrip van cultuur, wetenschap, kunst, kerk en religie, bestuur en politiek. Zijn laatste boek, De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, waaraan hij acht jaar vrijwel dagelijks werkte, gaat over de historiografie van de geschiedenis van Latijns-Amerika.


PUBLICATIES

Paraguay rural 1850-1963
PARAGUAY RURAL 1870-1963
Una geografía del progreso, el pillaje y la pobreza

Autor: Jan M. G. Kleinpenning
ISBN: 978-99967-743-5-5
Published: 06/13/2015
Publisher: Editorial Tiempo de Historia
Genres: Geografía humana, HistoriaLa traducción de una parte sustancial fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Slicher van Bath de Jong para la promoción del estudios y la investigación de la historia de América Latina.

A través de un análisis detallado, sistemático y exhaustivo del periodo comprendido entre el fin de la Guerra de la Triple Alianza y la entrada en vigencia del Estatuto Agrícola de 1963, Jan M. G. Kleinpenning reconstruye los profundos cambios atravesados por el sector primario y el campo paraguayos y reúne por primera vez datos estadísticos dispersos en diversas fuentes bibliográficas. El resultado es una obra de referencia ineludible, con una perspectiva que incluye no solamente las actividades productivas, sino también las políticas públicas de desarrollo, el acceso a la tierra, las condiciones de vida de la población rural y la fundación de colonias agrícolas extranjeras. Tras la publicación de Paraguay 1515-1870, el presente estudio de Jan Kleinpenning puede considerarse el segundo volumen de una geografía histórica del Paraguay que abarca cuatro siglos y medio.SLICHER VAN BATH DE JONG FONDS 2011 - 2017


 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011

Mtra. María Camila Díaz Casas “In Mexico you could be free, they didn´t care what color you were”: Afrodescendientes, libertad y esclavitud en la frontera entre México y Estados Unidos, 1821-1866.
Mtra. María Camila Díaz Casas
Estudiante de doctorado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e HistoriaLa presente propuesta de investigación tiene como objetivo analizar cómo los afrodescendientes, libres y esclavizados, fueron actores de la frontera entre México y Estados Unidos y de las relaciones políticas entre ambos países. En ese sentido, se estudia la fuga de miles de esclavizados del sur de Estados Unidos a territorio mexicano entre 1821 y 1866, específicamente el caso de los Mascogos que se establecieron a mediados del siglo XIX en El Nacimiento, Coahuila y aún hoy residen en el mismo territorio.
A partir de esta investigación se intenta analizar cómo se construyó en Estados Unidos una percepción sobre México como un país que ofrecía posibilidades de libertad y ascenso social a los afroamericanos, y la manera en la que dicha percepción motivó a miles de esclavizados a cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Lo anterior en un periodo que transcurre entre los primeros años de vida independiente de México como nación y que se caracterizó por el desarrollo de una discusión y de subsecuentes medidas abolicionistas, y el final de la Guerra Civil estadounidense, que su vez terminaría con la abolición definitiva de la esclavitud en ese país.

 

Camilo FernándezDesarrollo del socialismo en Chile desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX
Grupo de Investigación en Historia y Clima
Camilo Fernández


El proyecto se propone estudiar el desarrollo del socialismo en Chile desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, identificando aquellas ideologías de reivindicación popular que lo antecedieron así como las distintas variantes y formas que la propia ideología socialista adoptó durante el periodo, siendo una investigación inicial para la posterior realización de una tesis doctoral sobre el pensamiento socialista en Chile. Específicamente, el proyecto abarca desde el año 1887, año de fundación del Partido Democrático, hasta 1932 con la instauración de la República Socialista. Respecto a la fundación del Partido Democrático, éste constituye un hito relevante pues fue el primer partido que, buscando representar los intereses de los trabajadores, tuvo éxito en el campo político. Sobre la República Socialista, su importancia consiste en haber sido una de las primeras experiencias en que sectores políticos autoproclamados como socialistas llegaron a ser gobierno, conformando un año después el Partido Socialista de Chile.
La hipótesis de investigación sostiene que el socialismo que se desarrolló y consolidó durante el siglo XX en Chile fue el resultado de la confluencia de una diversidad de familias ideológicas, tanto socialistas como otras que también levantaron un discurso de reivindicación popular, y que asentaron los significados a partir de los cuales se desarrollaría posteriormente. Desde este punto de vista, el socialismo sería el producto de un complejo proceso de configuración conceptual, en donde éste se fue formando a partir de diversas ideas, lenguajes y conceptos que permitieron su posterior consolidación. En ese sentido, no es el propósito de la investigación el reconstruir una doctrina o trazar el desarrollo de una ideología en particular, ni tampoco limitarse a una descripción de hechos relacionados a cierto sector político. Al contrario, se busca más bien reconocer la variedad de ideas políticas (socialistas o no) que estuvieron presentes en la acción política de los grupos interesados en presentar las demandas populares y que antecedieron, influyeron o conformaron el socialismo chileno.

 

Diana Crucelly González ReyMaestras y Educación en el Caribe: Colombia y México entre 1870 y 1911
Diana Crucelly González Rey
Doctorado en Historia, CIESAS-Peninsular
El presente proyecto pretende visibilizar quienes fueron las maestras a finalizar el siglo XIX en América latina y cómo su formación, ejercicio y práctica docente se enmarcó en los cambios derivados de la aplicación de las nuevas tendencias educativas que influyeron en la conformación de la ciudadanía y los roles tradicionales asignados a las mujeres. Se proyecta realizar una comparación de las realidades del magisterio femenino en México y Colombia, tomando dos regiones representativas como son la península de Yucatán y el Caribe colombiano entre los años de 1870 y 1911.
Se espera comprender la labor de las maestras desde la perspectiva regional más amplia y social de su educación, su formación y asociación a las escuelas, el papel que cumplían en las comunidades, las ideas propias asociadas al progreso, la mujer y la beneficencia. La comparación parte de la diferenciación política en ambos Estados nacionales en el período propuesto, estudiando a Yucatán y el caribe colombiano como dos regiones significativas enmarcadas en un distinto orden nacional, pero que por su posición geoestratégica, sus vínculos comerciales y su dinámica poblacional pueden adscribirse a una región más amplia denominada “el caribe”. La variable principal de la comparación es el sistema educativo utilizado para la formación de maestras, desarrollado en Europa e importado por las élites intelectuales con adaptaciones a las naciones hispanoamericanas, las cuales dieron publicidad a las ideas pedagógicas que se consideraron avanzadas, lograron formalizarlas mediante normas y leyes en los sistemas políticos y las aplicaron mediante políticas públicas de educación primaria, secundaria y de formación magisterial.

 

Carolina Abadía ‘LA NOTORIA VIRTUD DE UN MÉRITO’
REDES, PODER Y NEGOCIACIÓN EN EL OBISPADO DE POPAYÁN, 1546 – 1714
Carolina AbadíaEste proyecto pretende reconstruir las redes de poder de los obispos y prebendados del obispado de Popayán a partir de la identificación de los sujetos que la conforman, del estudio de su movimiento y de su funcionamiento en condiciones de tensión, conflicto y negociación; y del seguimiento de las carreras de obispos y prebendados en la medida en que el cursus honorum de éstos revela las complejas relaciones que se entretejen a lo largo de la carrera religiosa para acceder a una promoción en las corporaciones de poder eclesiástico. Establecer estos vínculos entre redes - sujetos - conflictos - circulaciones en un obispado como el de Popayán permitirá comprender la conexión implícita entre la red de catedrales indianas entre 1546 y 1714, así como la mediación del patronato real en los ascensos eclesiásticos y en las tensiones entre poderes, y a la vez demostrar como la circulación de un obispo o un prebendado conectaba actitudes, clientelas, devociones, intereses, proyectos, gestiones y amistades.
Frente a este problema de la movilidad ¿cuál es el papel de las redes de poder, de las amistades, de las clientelas de obispos y prebendados? No se puede dejar de lado que la articulación de personas, amistades, compadres y autoridades en la carrera de un eclesiástico va configurando una red amplia de cercanos y conocidos, que, según el nivel de reciprocidad y cercanía, apoya y valida las aspiraciones de ascenso, pero también cumple roles determinantes en las confrontaciones y negociaciones que surgen en las cotidianidades episcopales. Sin embargo, a estas redes eclesiásticas se van articulando integrantes de las elites locales con lo que podría plantearse que es este uno de los dispositivos que utilizan las familias prestantes de obispados y provincias para irse paulatinamente vinculando en el siglo XVII a las corporaciones religiosas, ampliando así su dominio sobre las esferas del poder y del gobierno indiano.

 

Fernando Calderón ValenzuelaLa familia Tristán y las élites en el Perú, 1740-1860
Fernando Calderón Valenzuela
Doctorado en Historia, El Colegio de México

 

La historiografía sobre las élites coloniales y republicanas hispanoamericanas ha subrayado como una característica particular en casi todas ellas, su ordenamiento familiar. En este trabajo opté por afinar el microscopio y estudiar una sola familia de la élite peruana durante tres generaciones, que me servirán para analizar un periodo de tránsito, el de la colonia a la república. La familia que elegí investigar es la de los Tristán, formada en Arequipa en el siglo XVIII. El objetivo principal de esta investigación es analizar la trayectoria de los hombres y las mujeres que integraron esta familia. Para lograrlo identificaré los mecanismos de los que se valieron para conservar su posición socioeconómica e intentar mejorarla, ya sea en conjunto o individualmente. Asimismo, pretendo señalar los efectos que tuvieron sobre la vida doméstica, la serie de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que sucedieron en el transcurso del siglo XVIII al XIX, y que afrontaron las sociedades hispanoamericanas.
Mi elección de investigar una sola familia no significa que olvide al resto de la sociedad hispanoamericana. Los matrimonios, compadrazgos, negocios, amistades, patronazgos, etcétera, permitían la formación de relaciones horizontales y verticales. Al estudiar a los Tristán me acercaré a las otras élites, pues sus relaciones rompían los límites impuestos por el gobierno virreinal o republicano. En otras palabras, los Tristán son una excusa para conocer a las familias que constituían los sectores altos de la sociedad colonial, y la manera como estos interactuaban con otros sectores sociales.

 

Karina Kriegesmann Mediar la xenofobia
La (trans)formación de “peligros” globales a través de actores mediáticos en Brasil, 1917-1930
Karina Kriegesmann (Freie Universität Berlin)


El proyecto de investigación tiene por objeto analizar la producción, circulación y transformación de noticias vinculadas a desarrollos percibidos como peligrosos en la prensa de Brasil en una época de crisis entre 1917 y 1930. Los intereses principales giran en torno a cómo diferentes actores intentaron crear noticias poniendo énfasis en ideas xenófobas y el ‘peligro alemán’, el ‘peligro rojo’ y el ‘peligro amarillo’, retomando la información que circuló a escala global y vinculándola con las realidades del país. En particular, se pretende investigar cómo los grandes periódicos y las revistas mediaron el miedo a los extranjeros, llamando la atención sobre el peligro de la colonización alemana en el sur brasileño, de la difusión de ideas comunistas en las ciudades y de la presencia de la ‘raza’ asiática como mano de obra migrante en diferentes estados federales. De esta manera, se podrán entender las estructuras, los mecanismos, las personas y las instituciones involucradas, junto con sus estrategias e intereses que posibilitaron y contribuyeron a diversos debates sobre la temida infiltración foránea que pareció amenazar la nación. El marco teórico y la metodología propuesta se enfocan en los actores, las prácticas de mediación, las dinámicas y las percepciones locales desde una perspectiva de la historia de los medios y de la historia global. Así, se buscan comprender las experiencias locales de los distintos peligros en sus entrelazamientos y dentro de un contexto regional y global. Gracias a la beca del Slicher van Bath de Jong Fund, se pueden consultar, por ejemplo, periódicos y revistas de la época, la documentación sobre la “imprensa nacional”, las correspondencias diplomáticas y otras fuentes primarias en Brasil.

Recovery of an unknown precolonial Mixtec codex
Ludo Snijders

In this project specialised scans of a Mixtec precolonial document are analysed to reconstruct a layer of images hidden underneath the surface. There are less than twenty books still in existence that were made by precolonial Mesoamerican society. Five of these come from the Mixtec area. These five all contain historical narratives that give dynastic information of specific towns. These texts are written in pictographic writing. By drawing pictures the Mesoamerican scribe could express often complex concepts and meaning. These drawings were made on a long strip of leather which was covered on both sides with gesso and folded like an accordion to make a book. Since the 1950s it was known that one of these books, the codex Añute also known as Codex Selden, held at the Bodleian Library of the University of Oxford, is a palimpsest. An older manuscript was reused by covering it with a new layer of gesso and using one side of the document to draw a new narrative. Over the last four years an interdisciplinary research team of the TU Delft, the Bodleian Library and Leiden University has attempted to recover these hidden images. In March 2016 new scan were made using hyperspectral imaging that contain the information needed. With the help of the Slicher van Bath de Jong fund these scans are now further processed to try and reconstruct this previously unknown chapter in Mixtec history.

 

Riesgo climático, vulnerabilidad social y crisis agrícolas en la Ciudad de México durante el siglo XVIII
Dr. Adrián García Torres
Grupo de Investigación en Historia y Clima
Universidad de Alicante


El presente proyecto aborda las incidencias socioeconómicas que las adversidades climáticas produjeron en la Ciudad de México durante el siglo XVIII. Esta ciudad ha sido elegida para nuestra investigación puesto que era la capital del Virreinato de Nueva España y una de las urbes con mayor población en América durante el período colonial español. La ubicación de la misma, en un área lacustre, le dotaba de alto valor estratégico y de disponibilidad hídrica; sin embargo, también conllevaba un riesgo para sus habitantes. El siglo XVIII supuso dentro de la Corona española un punto de inflexión a tenor de las políticas reformistas ilustradas destinadas al crecimiento económico y que para su aplicación, tuvieron en las condiciones climáticas a otro enemigo. El Setecientos está inserto en la Pequeña Edad del Hielo (ss. XIV-XIX) y las oscilaciones que durante la centuria se desarrollaron, repercutieron negativamente en las condiciones de vida de los pobladores.
Gracias a la concesión de este proyecto de investigación, estudiaremos la documentación que acerca de esta temática de estudio descansa en los archivos mexicanos. Con ella, estaremos en disposición de conocer las consecuencias de las crisis agrícolas motivadas por sequías, heladas, inundaciones y granizadas; las políticas de defensa aplicadas ante los episodios climáticos de signo extremo; y el impacto de la Pequeña Edad del Hielo en el México Central.

 

Maestras y Educación en el Caribe: Colombia y México entre 1870 y 1911
Diana Crucelly González Rey-  Doctorado en Historia, CIESAS-Peninsular

El presente proyecto pretende visibilizar quienes fueron las maestras a finalizar el siglo XIX en América latina y cómo su formación, ejercicio y práctica docente se enmarcó en los cambios derivados de la aplicación de las nuevas tendencias educativas que influyeron en la conformación de la ciudadanía y los roles tradicionales asignados a las mujeres. Se proyecta realizar una comparación de las realidades del magisterio femenino en México y Colombia, tomando dos regiones representativas como son la península de Yucatán y el Caribe colombiano entre los años de 1870 y 1911.
Se espera comprender la labor de las maestras desde la perspectiva regional más amplia y social de su educación, su formación y asociación a las escuelas, el papel que cumplían en las comunidades, las ideas propias asociadas al progreso, la mujer y la beneficencia. La comparación parte de la diferenciación política en ambos Estados nacionales en el período propuesto, estudiando a Yucatán y el caribe colombiano como dos regiones significativas enmarcadas en un distinto orden nacional, pero que por su posición geoestratégica, sus vínculos comerciales y su dinámica poblacional pueden adscribirse a una región más amplia denominada “el caribe”. La variable principal de la comparación es el sistema educativo utilizado para la formación de maestras, desarrollado en Europa e importado por las élites intelectuales con adaptaciones a las naciones hispanoamericanas, las cuales dieron publicidad a las ideas pedagógicas que se consideraron avanzadas, lograron formalizarlas mediante normas y leyes en los sistemas políticos y las aplicaron mediante políticas públicas de educación primaria, secundaria y de formación magisterial.

 

Ser extranjero en el Buenos Aires del siglo XVIII: condición de extranjería, discursos y prácticas
Marcelo Luzzi
El presente proyecto busca estudiar cómo la extranjería era vista, construida y definida durante el siglo XVIII en Buenos Aires. En este sentido, este proyecto se inscribe dentro de los estudios acerca de la construcción de identidades y de los procesos de identificación de personas, al mismo tiempo que cuestiona cómo estos procesos se producen mediante las estrategias de la génesis identitaria a partir de la diferenciación del otro (denominado identidad/diferencia). En definitiva, se persigue analizar la construcción de la alteridad y de la clasificación de personas a través del caso concreto de los extranjeros en el Buenos Aires del siglo XVIII. La condición de los extranjeros debe ser leída como una condición de incertidumbre y posibilidad al mismo tiempo. La incertidumbre de la doble definición jurídica y práctica de la extranjería conllevó que los extranjeros pudiesen ser vistos y construidos desde el extrañamiento y, en cierto punto, desde el miedo a lo externo. Los propios extranjeros, con todo, en algunos casos también actuaron desde la agrupación identitaria (y a veces de intereses) a partir de las comunidades de origen, como es el caso de los portugueses, profusamente estudiado para el caso porteño en los último años. Así, con este proyecto se podrá concluir la labor de investigación en los archivos de Buenos Aires y también en los bolivianos, debido a la teórica dependencia administrativa que durante parte del siglo XVIIII Buenos Aires tuvo de la Audiencia de Charcas.

 

El culto a la Virgen de la Soledad y sus promotores en Oaxaca y Puebla (1682-1728)
Selene del Carmen García Jiménez
Estudiante de doctorado en Historia
Centro de Estudios Históricos
El Colegio de México

La propuesta de investigación se centra en explicar la consolidación del culto a la Virgen de la Soledad de Oaxaca a través de evidenciar los intereses políticos y las relaciones de poder que había entre sus promotores, integrantes de las más altas jerarquías eclesiásticas de las diócesis de Oaxaca y la Puebla de los Ángeles. Además, se busca dilucidar el provocativo papel que tuvo la Virgen como elemento identitario en la compleja relación entre Iglesia y sociedad colonial.
El análisis crítico de sermones, actas de cabildo eclesiástico y material de archivo será realizado con herramientas metodológicas tanto de la Historia del Arte como de la Historia. De la primera retomo la problemática de la representación, más allá de la iconografía y las tipologías marianas: el estatuto y funcionalidad de la imagen sagrada como presencia e inmanencia; su poder desde las intenciones encausadas, pero también su agencia social. De la segunda disciplina hago uso de los métodos de estudio documental que fortalezcan la investigación crítica en torno a la imagen, y sus usos en la sociedad colonial.
El marco temporal inicia en el año de 1682, cuando comenzó la construcción de la iglesia de la Soledad, a la que posteriormente se le agregaría un convento anexo para monjas agustinas procedentes del monasterio de Santa Mónica, fundado por el mitrado poblano Manuel Fernández de Santa Cruz. Como punto de meta se marca el año de 1728, cuando falleció el obispo Ángel Maldonado, que llevó a cabo una decidida política de promoción del culto a las imágenes locales.

 

Las transformaciones de la identidad étnica de los indios carangas en Potosí (Audiencia de Charcas) a fines de la Colonia e inicios de la República (1780-1835)
Juan Víctor Mamani. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)La investigación pretende analizar las transformaciones que se dieron en la identidad étnica de los indios carangas, una de las etnias aymaras de la región andina, en la Villa de Potosí a fines del siglo XVIII e inicios del XIX. En Potosí, los miembros de esta etnia aymara, se alojaron en el barrio de San Lorenzo y recibieron tierras en carácter de usufructo para su manutención y la de sus familias y ganados. Con el transcurrir de los años, muchos indios, contrariamente a lo dispuesto por las disposiciones legales, se quedaron a vivir en la ciudad, lo que generó un nuevo sector social, los indios criollos: indios que ya no vivían en su provincia de origen sino en la urbe potosina o en sus alrededores pero que continuaban manteniendo lazos con su comunidad de origen. En el caso de los indios criollos de carangas, parece ser que estos lazos y vínculos se reforzaron durante los años que duró la mita potosina gracias a ciertas características peculiares de su vida urbana: sus actividades económicas, su organización social, las disposiciones de las autoridades respecto a ellos, entre otras. Para la obtención de información se recurrirá a la revisión documental en archivos y bibliotecas de Argentina, Bolivia, Perú y España. Se revisarán expedientes judiciales, escrituras públicas y notariales, registros sacramentales, libros de fábrica, disposiciones legales, censos, tasas, visitas y registros de catastro de propiedades del periodo comprehendido.

 

Artistas, mecenas y feligreses en Yanhuitlán, siglos XVI-XX
Alessia Frassani
El proyecto se enfoca en la revisión de una monografía acerca del conjunto conventual de Santo Domingo Yanhuitlán, en la Mixteca Alta oaxaqueña, sureste de México. Fundado a mediados de 1550 gracias a una alianza entre los frailes dominicos, el encomendero español y el cacique mixteco, la iglesia y ahora ex-convento son unos de los monumentos más destacados de la región y del país, no solamente por la imponente arquitectura, sino también por los retablos y esculturas procesionales que fueron creadas a lo largo de la época virreinal para decorar el templo y servir funciones litúrgicas. El estudio se basa en documentos inéditos, crónicas y códices coloniales, así como observación y participación en las ceremonias modernas para reconstruir el papel de diferentes instituciones locales (cacicazgo, cabildo, barrios, cofradías, etc…) en la vida religiosa y artística del pueblo, desde su refundación colonial hasta el día de hoy. Gracias a la beca de la fundación, además de la revisión del manuscrito, tendré la oportunidad investigar los archivos en la ciudades de México y Oaxaca acerca de los cambios seguidos a la independencia, reformas y desamortizaciones de siglo XIX.


Las misiones jesuitas y los esclavos. Los operarios de negros e intérpretes en los colegios jesuitas de Cartagena de Indias, Santa Cruz de Mompox, Salvador de Bahía y Rio de Janeiro (1580-1680)
Andrea Guerrero Mosquera. Docente Universidad del Tolima (Colombia)Dentro de los estudios de las misiones jesuitas en Iberoamérica, su relación con los esclavos y el devenir de estos en la historia, es importante resaltar el papel de los actores principales de este proceso, es decir los operarios de negros y los intérpretes. El estudio de estos personajes muestra una historia que obedece a una necesidad que se gestó en tierras africanas y que se materializó gracias a la acción conjunta de la Compañía de Jesús desde diferentes latitudes.
En la investigación se analizará la documentación acerca de la evangelización de los africanos durante los años de 1580 a 1680, con el propósito de comparar la manera en que este proceso se llevaba a cabo, con el fin establecer las conexiones, oposiciones y continuidades de dicho proceso y evidenciar la importancia de los actores principales en esta labor misional. El análisis de hará a partir de los siguientes interrogantes: ¿Cómo evangelizaban a los africanos en Cartagena de Indias, Mompox, Río de Janeiro y Pernambuco? ¿Cuál fue el papel de los intérpretes en el proceso de evangelización de esclavos? ¿Cuál era la procedencia de los intérpretes y las lenguas que hablaban? ¿Cuál fue el papel de los operarios de negros en la evangelización de esclavos? ¿Cuál era la procedencia de los operarios de negros y las lenguas que aprendieron?


Paisajes sociales de cambio: el café en El Salvador, Guatemala y Soconusco, 1830-1897
Armando Méndez Zárate. Doctorado en Historia, CIESAS-Peninsular
En esta investigación propongo un análisis del paisaje social cafetalero en tres espacios geográficos: los departamentos de Amatitlán (suprimido en 1935), Escuintla, Sacatepéquez, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa en Guatemala; la región del Soconusco en el estado de Chiapas, México; y en El Salvador los departamentos de Ahuachapán. Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San Salvador.
La temporalidad se ubica en el siglo XIX; a partir de 1830 cuando comienzan las plantaciones de café en el centro de Guatemala y se prolongará hasta la crisis del precio del café de 1897 con sus consecuencias económicas y sociales. También, el periodo coincide con fenómenos similares en El Salvador y Soconusco donde los gobiernos locales potenciaron hacia finales del siglo XIX el cultivo y comercialización de los granos de café.
Así mismo, sustentaré la investigación con el análisis y descripción del paisaje social cafetalero con las herramientas de la historia ambiental y comparada, al emplear categorías como Estado, sociedad, economía y recursos naturales. En este sentido, considero que los paisajes sociales del café, no se encuentran definidos por fronteras políticas, antes bien, se trata de espacios que traspasan los límites impuestos por el hombre e intervienen en las fronteras naturales marcando el paisaje que puede ser observado e interpretado. La problemática que resultante de la relación del hombre con el ambiente, son relevantes porque señalan las condiciones políticas, económicas y sociales de la sociedad que interviene en los cambios y permanencias de su entorno más inmediato.
El estudio comparativo de tres zonas en el mismo número de países enriquecerá el análisis, además, otorgara una mirada desde otra perspectiva a la historia económica, social e identitaria del occidente de El Salvador, el oriente de Guatemala y en el extremo sur de México en el Soconusco que contribuyó de forma significativa a la creación de los Estados-nación durante el siglo XIX.


Misioneros, indígenas y caucho en la expansión nacional sobre el alto y medio Putumayo (1880-1930)
Camilo Mongua
Esta investigación busca reinterpretar la historia de la expansión nacional de los estados  andinos de Colombia y Ecuador en la región del Putumayo durante la época del caucho (1880-1930), donde recientes descubrimientos históricos han permitido debatir el impacto del boom de la explotación del caucho en este territorio fronterizo (Wasserstrom, 2014); al igual que el papel desempeñado por comunidades religiosas, poblaciones indígenas, funcionarios públicos y comerciantes caucheros en el proceso de consolidación y expansión nacional. Se problematizan las lecturas de “ausencia del estado” (Gómez, 2005), el relativo “aislamiento” de la Amazonía y el sobredimensionamiento otorgado a la violencia y a los “escándalos del Putumayo” (Pineda, 2000; Taussig, 2002). En contraposición, se argumenta la existencia de una diversidad de circuitos económicos y el desarrollo de una economía cauchera-balatera (1900-1930) en las actuales regiones fronterizas de Ecuador, Colombia y Perú (cuenca media del río Putumayo, y ríos san Miguel y Aguarico), donde diferentes actores (misioneros, militares, funcionarios públicos y comerciantes caucheros) se disputaron el control de las poblaciones indígenas y se “atribuyeron” la representación del estado en la frontera en el periodo de 1880-1930. 

Translating the Old into the New: Nahuatl and Maya Interpretations of European Astrological Almanacs
(16th – 18th centuries)
Ilona Heijnen. Leiden University, Faculty of Archaeology
Heritage of Indigenous Peoples


The Tropenmuseum Amsterdam, is custodian of the only handwritten document in Nahuatl (ms 3253-2, mid-eighteenth century, Mexico) in the Netherlands. This unique manuscript, never researched in detail, is a portal into the reception of Old World intellectual heritage to the New and its translation into an indigenous language. It is considered to be part of a ‘culture of translation’ (cf. Peter Burke 2007) that goes well beyond the transmission of religion alone. It reflects a process of cultural interaction as well as an interest in and cultural translation of how people saw the world around them and how they were expected to function within that world. This research highlights its content (astrology, medicinal and agricultural practices are amongst them), their sources (e.g. reportorio de los tiempos; a papal bull; texts from a doctrina christiana; 1st century AD Pedianus Dioscourides’ De Materia Medica and a time computus manual), historical context and valorization of indigenous intellectual endeavors from the sixteenth through eighteenth century. The Slicher van Bath-de Jong Funds allows for the examination of similar books produced in the Maya area in the same period: the Books of Chilam Balam of Kaua, Ixil, Tizimín and Chan Cah. As tangible examples of cultural translation, the Nahuatl and Maya documents have never before been compared in terms of how they were translated and interpreted, nor are these viewed as possibly belonging to a same ‘culture of translation’ of European astrological material in eighteenth century Mexico. This investigation is aimed at filling in these gaps while at the same time trying to understand which local circumstances led to their similarities and differences.


El pensamiento liberal y la opinión pública. El debate a propósito de la Inquisición española en perspectiva comparada: Buenos Aires y Lima (1808-1860)
Becaria: Prof. Jimena Tcherbbis Testa, Programa de Doctorado en Historia, Universidad Torcuato Di Tella/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Supervisor: Dr. Darío Roldán


Hacia 1812 un apologista de la monarquía absoluta española, Fray R. Vélez, caracterizaba a la Inquisición como “el muro seguro y más firme baluarte del trono y del altar”. Unas décadas más tarde, el Syllabus (1864), promulgado por Pío IX, condenaba al liberalismo como “una de las pestilentes doctrinas de nuestra época” debido a que defendía la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y el Estado. El siglo XIX se encuentra, así, atravesado por la compleja relación entre religión y política.
Si bien las sociedades decimonónicas distinguían entre las realidades temporales y las espirituales no las concebían como esferas separables. La religión ocupaba un lugar clave en los fundamentos del orden social. En principio porque se consideraba un elemento asociativo que estimulaba la solidaridad moral. Pero además porque constituía el mecanismo de legitimidad política a través del principio del derecho divino de los reyes. De modo que no podemos descifrar las transformaciones de la sociedad política decimonónica sin interrogarnos sobre su significación religiosa. En este contexto se desarrolla la compleja relación entre catolicismo y política que P. Manent denominó “problema teológico-político”. Problema que se despliega al calor de las revoluciones liberales del siglo XIX.
Sucede que el liberalismo en su lucha contra el Antiguo Régimen buscó redefinir los fundamentos del orden social. Para ello debió enfrentarse al poder de la Iglesia. En el marco del enfrentamiento con el catolicismo el liberalismo generó un debate a propósito de la Inquisición española. El análisis de la oposición liberal a la Inquisición es, pues, clave para repensar el problema de la relación entre religión y política, particularmente, entre catolicismo y liberalismo en el siglo XIX.
Esta investigación, que forma parte de nuestro proyecto de doctorado, tiene como finalidad explorar la oposición liberal a la Inquisición española en Hispanoamérica para analizar las representaciones que del tribunal se construyeron y el uso que se hizo de las mismas en los debates políticos del liberalismo, durante el período comprendido entre los años 1808-1860, desde una perspectiva comparada seleccionando como casos de estudio las ciudades de Buenos Aires y Lima. La investigación plantea un abordaje cualitativo y comparativo del objeto de estudio a través del cruce disciplinar entre la historia política e intelectual.

Registrar a los extranjeros. El control de la inmigración como proceso de institucionalización del estado peruano (1881-1945). El caso asiático y europeo
Juan Heredia


Soy Licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos y Magister en Historia Contemporánea por la Universidad Paris 1 la Sorbona. Actualmente curso el doctorado en la Universidad de Nantes formando parte del proyecto STARACO (Pays de la Loire).
A diferencia de Argentina, Uruguay o Brasil el Perú no es conocido como un país de inmigración, sin embargo, desde hace más de un siglo y medio el Perú reúne a los 5 continentes teniendo como resultado una diversidad étnica y cultural original. Teniendo en cuenta lo anterior nuestra investigación doctoral se centra en el control de la inmigración en el Perú entre 1881-1945. Estudiaremos bajo que mecanismos el estado peruano intervino, eligió, reguló, controló y registró a los extranjeros. Nuestra tesis se articula en torno a estas preguntas: ¿Cómo el estado peruano identifica y registra a las poblaciones extranjeras? ¿Cuáles son los efectos políticos, institucionales y sociales de estas políticas de control? Inicialmente, analizaremos la genealogía de la voluntad del estado peruano para identificar a los extranjeros y luego, examinaremos la lista de los útiles administrativos de identificación (pasaportes, registros de inmigrantes, cartas de identidad, etc.). En fin, estudiaremos las respuestas pragmáticas de los inmigrantes frente a estas políticas de identificación. A fin de cuentas el proceso de construcción del estado peruano puede entenderse como una serie de constreñimientos y negociaciones; por lo que analizaremos los usos sociales de los documentos y los procesos de identificación. La historia del pasaporte y del registro de extranjeros constituye el hilo conductor de nuestro estudio. Esta cuestión, aparentemente técnica, en realidad nos revelará la monopolización progresiva por el estado peruano del control legítimo de los medios de circulación de las personas y como se va institucionalizando. Nuestro estudio se divide en tres partes. De entrada, trataremos de captar la dimensión discursiva de esta problemática (el estudio de los discursos sobre la inmigración y las “razas” humanas). En segundo lugar, priorizamos la historia de la construcción del estado y los saberes vehiculados por aquel (la progresiva institucionalización de una burocracia), para identificar a los inmigrantes sin obviar como ambos se van construyendo en relación dialéctica. En tercer lugar, veremos las consecuencias del discurso y de estas prácticas de identificación de extranjeros, notoriamente a través de las persecuciones y “masacres” sufridas por las comunidades asiáticas.

 

Lopes de CarvalhoMisiones jesuíticas en la Amazonia:
Estrategias de conversión y agencia indígena en Maynas y Mojos, 1638-1767
Candidato: Prof. Dr. Francismar Alex Lopes de Carvalho
Supervisor en España: Prof. Dr. Emilio José Luque Azcona, Universidad de Sevilla


El principal resultado académico esperado con la estancia de investigación de siete meses en el exterior es el relevamiento sistemático y la transcripción de las fuentes documentales manuscritas fundamentales para el presente estudio, depositadas en archivos españoles. También se esperan aportaciones relevantes de la revisión bibliográfica que se realizará en las bibliotecas españolas, especialmente en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, localizada en Sevilla, y del intercambio de experiencias de investigación con especialistas en la temática de las misiones jesuíticas.
Más concretamente, los materiales que se espera consultar son los siguientes. En primer lugar, la documentación administrativa remetida por gobernadores y misioneros que actuaron en Maynas y Mojos, virreyes de Lima y Santa Fe y presidentes de las Audiencias de Quito y Charcas al Consejo de Indias. Los tipos de documentos más frecuentes son informes de misioneros, visitadores y gobernadores, y memoriales de procuradores de la Compañía de Jesús. Dicha documentación encontrase, en su mayor parte, en el Archivo General de Indias, localizado en Sevilla, lo que justifica, antes de todo, la realización de la presente estancia de investigación en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. También serán realizadas investigaciones en el Archivo Histórico Nacional, en la Real Academia de la Historia y en la Biblioteca Nacional, todos en Madrid.
En según lugar, la documentación producida por jesuitas. Como ya mencionado, en el Archivo General de Indias de Sevilla existe un buen número de informes de misioneros y memoriales de procuradores de la Compañía de Jesús. El Archivo Histórico Nacional de Madrid dispone de una importante serie de documentos en el fondo “Jesuitas”, con varias referencias para las misiones aquí estudiadas. En la Real Academia de la Historia existe una importantísima colección de “Papeles de Jesuitas”, con documentos significativos para las misiones de Maynas y Mojos. También la Biblioteca Nacional de Madrid contiene informes enviados por jesuitas e inventarios de lo que había en Maynas cuando de la expulsión de 1768. Un periodo de residencia en Madrid permitirá el desplazamiento diario al Archivo Histórico de la Provincia Toledana de la Compañía de Jesús, localizado en Alcalá de Henares, ciudad comunicada con la capital por el tren de cercanías. Dicho archivo contiene valiosos informes, cartas anuas, catálogos, ordenaciones, instrucciones y otros documentos relevantes de jesuitas de las misiones amazónicas. Trabajar con la correspondencia interna de la Compañía, localizada en archivos o fondos jesuíticos, permite tener contacto con una visión del cotidiano de la vida en misiones distinta de la que aparece en textos de carácter propagandístico, como los memoriales presentados al Consejo de Indias, los libros impresos y las cartas edificantes, por lo general más conocidos.

FORAJIDOS DE LOS VALLES
Bandolerismo, criminalidad y violencia política en Cochabamba (1880-1905)
Huascar Rodríguez García
El presente proyecto plantea investigar un tema inexplorado en el ámbito historiográfico boliviano: los vínculos entre criminalidad y política entre fines del siglo XIX y los primeros años del XX a partir de dos ejes: 1) bandas "fuera de la ley" identificadas en Quillacollo y Punata, y 2) la violencia electoral. La idea es examinar las dinámicas de la participación política popular y campesina que oscilaba entre la legalidad y la ilegalidad mediante frágiles alianzas con las elites.Palabras clave: Bandolerismo, valles interandinos, campesinado, Guerra Federal, criminalidad, mestizaje, participación política, sectores populares.

Lucas PoyInmigrantes, intelectuales, estudiantes, trabajadores.
Aportes a la historia de los orígenes del socialismo argentino en la primera década del siglo XX
Dr. Lucas Poy
Universidad de Buenos Aires / CONICET, Argentina


El Partido Socialista es una de las más antiguas fuerzas políticas de la Argentina y jugó un papel destacado en la escena del país en diferentes momentos de su historia. Durante muchas décadas, desde su fundación a fines del siglo XIX hasta por lo menos la década de 1930, constituyó una referencia insoslayable para decenas de miles de trabajadores, además de ser un pionero de la socialdemocracia latinoamericana.
El objetivo de la investigación es aportar a la historia del socialismo en Argentina a partir de un análisis de las diferentes etapas que atravesó el vínculo siempre conflictivo del partido y su dirección con las organizaciones sindicales y las luchas reivindicativas de la clase trabajadora local. La hipótesis fundamental es que la evolución organizativa y política del Partido Socialista argentino entre 1896 y 1910 debe ser comprendida tomando en cuenta la dinámica de la lucha de clases del período y, en particular, el modo como los socialistas debieron desenvolver una fuerte lucha al interior del movimiento obrero con otras corrientes políticas y gremiales. La concepción fundamental del Partido Socialista, que planteaba una fuerte escisión entre lucha sindical y acción política y daba a la primera un lugar subordinado, se consolidó tempranamente y dio origen a una serie de tensiones con otras corrientes políticas y con militantes obreros del propio partido, dando lugar a un proceso que llevó a sucesivas rupturas.
Lucas Poy es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos artículos sobre los orígenes del movimiento obrero y la izquierda en revistas especializadas del exterior y de la Argentina. Forma parte del comité editor de Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, de Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias y de Rey Desnudo. Revista de libros, e integra el comité asesor de Working USA. The Journal of Labor & Society. Su tesis doctoral ha sido recientemente publicada: Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Buenos Aires: Imago Mundi, 2014.

Magdalena CandiotiEsclavitud y abolición en Buenos Aires y Santa Fe. Perspectivas comparadas sobre el proceso de erosión de la institución esclavista en el Río de la Plata durante las primeras décadas republicanas (1810-1853)
Dra. Magdalena Candioti
CONICET-Inst. Ravignani/Universidad Nacional del Litoral


La investigación propuesta realiza un abordaje comparado del proceso de deslegitimación de la esclavitud como institución en Buenos Aires y Santa Fe entre la revolución de Mayo y la abolición formal de esa institución en la constitución de 1853. La indagación abarca tanto los desafíos de los esclavizados a la condición de esclavitud como las transformaciones de las discusiones y percepciones públicas sobre esta institución y la regulación de su fin.

La investigación busca contribuir a un campo en pleno florecimiento, el de la historia de la presencia africana y los afroargentinos- indagando algunos puntos que han quedado pendientes.
En primer lugar, incorpora a los afrodescendientes y en particular el problema de la esclavitud a la historiografía política e intelectual argentina. En los últimos años este campo se ha enriquecido de forma formidable, sin embargo, la realidad gritante y la justificación filosófica de la esclavitud en el país no han ocupado un lugar central en esos aportes. El presente proyecto busca articular el problema de la esclavitud al análisis más general de la crisis del antiguo régimen, la revolución y la construcción de un orden liberal en el Río de la Plata.
En segundo lugar, esta investigación incorpora el tratamiento del caso santafesino que prácticamente no ha sido objeto de investigaciones sistemáticas. A excepción de los trabajos pioneros de José Carmelo Busaniche (1968) y Catalina Pistone (1990; 1995), poco sabemos sobre los negros libres y esclavos en la provincia de Santa Fe.
En tercer lugar, al comparar estos dos espacios provinciales en el contexto de las guerras -de independencia primero e interprovinciales después- indaga el impacto de tales conflictos en la modulación de políticas gubernamentales previstas por ambas provincias de cara a sumar los afrodescendientes a sus diversos proyectos políticos.

María del Mar GutierrezÉlites Culturales Españolas Residentes en México y el Proyecto Hispanoamericanista
María del Mar Gutierrez
La investigación se centra en el análisis de una serie de iniciativas impulsadas por parte del grupo más visible de la colonia española residente en Ciudad de México durante el último tercio del siglo XIX a través de las páginas de los periódicos de la colectividad. En el contexto del desarrollo de la doctrina hispanoamericanista, estos individuos combinaron diversas narrativas y discursos con los que buscaron construir una historia y una identidad compartidas entre México y España, principalmente a través del recurso a efemérides nacionales de ambos países (2 de mayo, aniversario ideal de la Guerra de Independencia española; 8 de septiembre, aniversario de la Batalla de Covadonga; 16 de septiembre, celebración del Grito de Dolores y 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla). La identificación de este calendario cívico nos permite recurrir a una metodología comparativa que ofrece la posibilidad de poner en relación los dispares intereses asociados al significado de estas celebraciones, así como analizar su evolución en las diversas publicaciones de una manera diacrónica. La importancia de llevar a cabo este estudio en México radica en las características que definen a este país durante el periodo cronológico previamente mencionado. El apoyo ofrecido a Maximiliano I por parte de gran parte de la colonia española, el posterior triunfo del proyecto liberal de Benito Juárez, así como la existencia de un contexto de recepción hispanófobo, situaban al colectivo español en un imaginario social poco favorable para la inserción de sus individuos en el país de destino. Por el contrario, la importancia geoestratégica de México para los intereses españoles, debido a su cercanía a la isla de Cuba y la larga frontera compartida con Estados Unidos, hacían de este país un espacio fundamental donde proyectar y ensayar esta identidad compartida a través de diversas estrategias.

Marta Martín GabaldónTerritorialidad y Paisaje a partir de los Traslados y Congregaciones de Pueblos en la Mixteca, Siglo XVI y comienzos del Siglo XVII: Tlaxiaco y sus Sujetos
Marta Martín Gabaldón
Doctorado en Antropología, CIESAS-DF


Es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y maestra en antropología social, con especialización en etnohistoria, por CIESAS-DF. En esta misma institución continúa actualmente sus estudios de doctorado en antropología. Su trayectoria académica le ha llevado a especializarse en la etnohistoria novohispana de los siglos XVI y XVII, con especial atención a la región mixteca de Oaxaca y al asunto de la configuración político-territorial del espacio. Uno de sus intereses metodológicos consiste en el estudio de pictografías, lienzos, mapas y códices de tradición indígena.
El objetivo principal de la investigación consiste en el análisis de la territorialidad y el paisaje de Tlaxiaco y sus pueblos sujetos, situados en el Mixteca Alta oaxaqueña (México), durante el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, a propósito del estudio de los traslados de asentamientos y las congregaciones de pueblos que se llevaron a cabo y aquellas que se pretendieron efectuar.A través de dos conceptos rectores -territorialidad y paisaje- plantea el análisis de las dinámicas de ocupación del espacio, de aprovechamiento de los recursos naturales y de entretejido de las instituciones político-administrativas en la jurisdicción colonial de Tlaxiaco, derivada del señorío o yuhuitayu mixteco de igual nombre. Ésta se compone de veintisiete localidades identificadas como estancias sujetas a la cabecera de Tlaxiaco a finales del siglo XVI, las cuales presentan la característica importante de distribución norte-sur y la consiguiente presencia de diversos nichos ecológicos que permitían -y permiten- la obtención de gran diversidad de productos en un sistema de complementariedad ecológica.
El proyecto contempla el trabajo comparativo con otros casos documentados de congregaciones civiles tratadas de implementar en la Mixteca –jurisdicciones de Teposcolula, Igualtepec y Nacaltepec-, a partir de algunos aspectos concretos como la existencia de cacicazgos importantes, la distribución de las encomiendas, los intentos de agrupar los pueblos según los temples, la importancia estratégica de asentamientos y el papel personal de funcionarios de la Corona en las decisiones de las congregaciones.
Tomando en cuenta todo lo anterior, la investigación pretende aportar novedades en tres campos de conocimiento: el fenómeno de las políticas de traslados, la configuración de la territorialidad indígena y europea en un área particular y la geografía histórica mixteca. • Alex LoayzaUrbs y polis: municipio, cultura política y representación en Lima y Santiago, 1777-1850
  Alex Loayza Pérez
  Programa de Doctorado en Historia, El Colegio de México  En las ciudades latinoamericanas, antes del surgimiento de las asociaciones civiles y partidos políticos a mediados del siglo XIX, el municipio fue la institución desde donde las elites actuaron frente a coyunturas de crisis y cambio político. La ciudad tenía un rol importante en el orden político como unidad política de base y el municipio le otorgaba atributos jurisdiccionales y representativos. Sin embargo, poco se sabe sobre ¿Cómo se concebía la ciudad Latinoamericana y su gobierno municipal en coyunturas de cambio político como los que se dieron entre 1770 y 1850? ¿Qué rol tuvo el municipio en la construcción de la sociedad política? ¿Cuál es su lugar en el discurso político? y ¿Cómo el desempeño institucional del municipio permite comprender la lógica de determinadas formas de ejercicio del poder y caracterizar una cultura política urbana?

  Teniendo en cuenta lo mencionado, la importancia de analizar los casos de las municipalidades de las ciudades capitales del Perú y Chile, Lima y Santiago respectivamente, se debe a que ambas mantuvieron desde la colonia relaciones políticas y económicas que con las reformas borbónicas hasta la república cambiaran drásticamente evidenciando distintas trayectorias políticas. Realizar una microhistoria política comparativa de ambos municipios desde 1777, cuando se implementaron reformas que establecerán las intendencias, hasta la reforma municipal liberal de la década de 1850 permitirá conocer sus diferentes recorridos y problemas con más evidencias que la historiografía nacionalista ofrece y brindar elementos que ayuden a explicar la problemática del ejercicio del poder en el establecimiento del gobierno representativo en América Latina. Así, se podrá conocer por que en regiones como Santiago se optó por el autonomismo tras la crisis monárquica y Lima se mantuvo fiel o, ya en la república, Chile logró una estabilidad política temprana mientras el Perú y otros países sufrían de guerras civiles.

  Jesus BohorquezTrans-imperial networks in global ports. Merchants and Atlantic imperial powers:
  Havana and Rio de Janeiro (1780-1820)
  Jesus Bohorquez
  European University Institute  He earned his master in social sciences at the École des hautes études en sciences sociales  (EHESS-Paris) and is currently doctoral researcher at the European University Institute (EUI-Florence). His interests include the early modern European history in global perspective (in particular Portuguese and Spanish empires), Atlantic History, and institutional economics. He focuses on global ports, slave trade, trans-imperial networks, and Enlightened political economy.

  My research focuses on two ports of the Portuguese and Spanish empires, Havana and Rio de Janeiro, during the Age of Revolutions (1780-1820). This project aims to reconstructing the trans-imperial networks of merchants based in these sugar export, slave import ports. Further, the research has two broader goals. Firstly, by dialoguing with institutional economic theory, I analyze the process of institutional evolution that took place in the Portuguese and Spanish empires in the turn of the 19th-century. Secondly, the project seeks to intertwine both the North and South Atlantic. Up to now, most of the research devoted to the Atlantic history tends to divide this Ocean in different empires, or more recently, in two big parts (North/South Atlantic). Historians have lastly called the attention on the possibility of exploring a hemispherical approach as a way to overcome limitations imposed by imperial frameworks. Intertwining the history of different empires appears therefore as a fundamental task. We now dispose of works that compare and connect the British and Spanish areas, but unfortunately, comparisons that focus on both Spanish and Portuguese monarchies are yet to be done. The latter might contribute to better understand the functioning of these Southwestern European empires when compared to the performance of their Northwestern competitors.

  Nino VallenBeing at the “Heart of the World:
  The Pacific Rim in the Making of Creole America (1513 – 1641)
  Nino Vallen, International Research Training Group “Between Spaces”
  Freie Universität Berlin  This project examines the pivotal position of New Spain on the crossroads between Europe and Asia during the sixteenth and seventeenth centuries. Its principal objective is to arrive at a better understanding of how perceptions of this specific location contributed to the shaping of distinct political and cultural identities among different groups of Creoles residing in the viceroyalty. Focusing on the moral geographies compiled by representatives of distinct social collectives, the project seeks to bridge the gap between two strands of historiography that have often treated the “invention” of America and that of the Northern Pacific as two isolated processes. In doing so, these people’s discursive and performative actions are related to the perennial debates about human qualities (calidades) that united the subjects under the Habsburg Crown through time and space. Such a trans-temporal and trans-imperial perspective helps to analyze the strategies, symbolic imageries, and rhetorical metaphors that inhabitants of New Spain used to discuss the organization of the viceroyalty’s society and its place, as well as that of its inhabitants, within the hierarchical order of the Habsburg Empire. Such a position at the “heart of the world” thus serves both as an actual historical experience and a new viewpoint with which to show how the movement of people, commodities, and ideas from one extreme of the Spanish realm to the other contributed to the emergence of new ideas about the American patria and the actual formation of Creole qualities over time.

  Configuración social y política de las guerrillas
  durante la guerra de independencia en el Perú (1820-1824)
  Silvia Escanilla


  El proyecto resulta de la confluencia de dos problemáticas que han venido ganando creciente atención en la producción historiográfica reciente. Por un lado, los procesos de transición del mundo colonial al orden republicano en los cuales los historiadores han comenzado a mostrar cómo la revolución y la guerra, independientemente de las construcciones ideológicas formales y los programas políticos de los grupos dirigentes, produjeron indelebles transformaciones en las jerarquías sociales, las concepciones de honor, las relaciones de dominación y las identidades colectivas. La segunda problemática son las prácticas políticas de los sectores populares en sociedades donde no existían canales institucionalizados de participación en los asuntos públicos. En los últimos años han aparecido numerosos trabajos que abordan este tema tanto para la sociedad colonial como para la etapa de conformación de los nuevos estados nacionales. El presente proyecto toma como objeto de análisis a las guerrillas y montoneras que se diseminaron por la sierra central entre 1820 y 1824 para responder a tres tipos de interrogantes.

  En primer lugar, aún cuando sabemos que el surgimiento de las guerrillas estuvo motivado por la estrategia desplegada por San Martín a su llegada al Perú, resta conocer cuál sería el nexo político que el gobierno virreinal desplegó con las milicias locales meses antes del desembarco, si es que hubo alguno. En segundo lugar, resulta importante determinar cuál fue la dinámica de la relación que unió a las guerrillas con el ejército libertador. Estudios en otras regiones de América Latina han puesto de manifiesto el nivel de autonomía que diferentes organizaciones armadas establecieron tanto con los ejércitos insurgentes como con las comunidades por las que pasaban, pero ese análisis todavía está pendiente para el caso peruano. Por último, sabemos que el área de influencia de las guerrillas estuvo circunscripto a la sierra central, sin embargo desconocemos las razones por las que la sociedad local decidió participar tan activamente en el desarrollo de la guerra. El significado de las guerrillas no debe ser sólo apreciado a partir de la profundidad de su adhesión a la causa nacionalista o, por el contrario, su pragmatismo o prosecución de intereses materiales inmediatos, sino sobre todo por lo que su conformación y desarrollo representó en términos de la disrupción de los mecanismos de poder y las relaciones sociales vigentes. Esta disrupción tendría un profundo impacto en la posterior configuración de la sociedad peruana independiente.

Carmen EscalanteLas rivalidades entre descendientes de panacas incas
durante las rebeliones de los Tupa Amaru (1780) y de Pumacahua (1814)
Documentos ineditos de los Tupa Guamanrimachi Inga - Cusco 1700-1825
Carmen EscalanteSe trata de investigar las rivalidades existentes entre los descendientes de Panacas Incas durante las rebeliones de los Tupa Amaru en 1780 y de Mateo Pumacahua en 1814. Pretendemos conocer, a través de documentos coloniales inéditos, no sólo los enfrentamientos entre grupos rivales de la nobleza indígena, sino también, a través de la versión de un grupo rival al de Tupa Amaru, conocer más en profundidad aspectos del fracaso de esta rebelión indígena, muy importante para América. Lo que exige un doble esfuerzo metodológico: El investigar a través de documentos escritos y desde el lenguaje de los dominadores la historia de los grupos sociales dominados. Estudiar desde los testimonios escritos de una panaca rival a la de Tupa Amaru, la Panaca Tupa Guamanrimachi Inga, aspectos aún no conocidos del porqué grupos de descendientes de otras panacas Incas no dieron su apoyo a Tupa Amaru. Investigar como estaban conformados estos grupos, cual era su situación social, económica y política. Existe un vacío en el conocimiento de las panacas de nobles indígenas durante la colonia y su influencia sobre la sociedad colonial inclusive en la República temprana. Vacío que queremos llenar. Hemos descubierto documentos inéditos que hablan de esta gran rebelión, no son de sus partidarios, sino de un grupo de nobles indígenas que lo combatieron a la cabeza de sus “indios enlistados” contra Tupa Amaru. Documentos que dan cuenta de su filiación y los reclamos que entablaron para mantener sus privilegios de nobles incas a lo largo de la colonia hasta el Decreto de Bolívar que les quita dichos privilegios. Tenemos diez legajos que contienen documentos de reclamos, de herencias, de partidas de bautismo, de matrimonio, de juicios por tierras y por aguas; pertenecientes a una sola familia los Tupa Guamanrimachi Inga de San Sebastián, Cusco. Esta información demuestra la insistencia de una familia que lucha por demostrar su filiación a la nobleza Inca, la defensa de sus insignias de nobleza, y su persistencia por mantener sus privilegios de Incas. La legitimidad de ser los verdaderos descendientes de los Incas. Esta investigación dará luces sobre esas décadas antes y después de Tupa Amaru, esclareciendo muchos aspectos de la misma, justamente ahora que se acerca el bicentenario de nuestra “independencia”.

Carolina González UndurragaEsclavos y esclavas litigantes en Santiago de Chile
Una reflexión sobre la cultura judicial urbana a fines de la colonia y principios de la república (1770-1823)
Carolina González Undurraga, Programa Doctorado en Historia, El Colegio de MéxicoLa presente investigación tiene como propósito describir y analizar los usos de la administración de justicia por parte de la población esclava negra, parda, mulata y zamba, de la ciudad de Santiago de Chile entre 1770 a 1823. La documentación utilizada son demandas judiciales. Estas fueron elevadas ante la administración de justicia por esclavos y esclavas para demandar a sus amos; con el propósito de obtener “carta de libertad” o “papel de venta”. Así mismo, la documentación administrativa sobre justicia y gobierno es parte fundamental de esta investigación. Entrega pistas sobre el funcionamientos de las diversas instancias encargadas de administrar justicia, así como de las formas de transmisión de la cultura judicial en Santiago. A través del estudio de los usos de la justicia por parte de la población esclava, podemos entender: las dinámicas sociales de la esclavitud; el funcionamiento de la administración de justicia; la producción de saberes letrados y profanos que, en el espacio judicial, (re)definían las categorías de esclavitud, libertad y propiedad; la participación de sujetos subordinados, como los esclavos y las esclavas, en la cultura judicial urbana de Santiago a fines de la colonia y principio de la república.

Aravena Hermosilla Un archipiélago para la nación. Incorporación del archipiélago de chiloé
a la República de Chile, 1818- 1833
Dr. [C] Gonzalo Aravena HermosillaEl proyecto tiene por finalidad investigar la manera en que los organizadores del Estado Chileno trataron de incorporar en su proyecto de Estado-Nación la provincia y Archipiélago de Chiloé, desde la declaración de Independencia de Chile (1818) hasta la instauración del denominado “Régimen Portaliano”, a comienzos de la década de 1830. Teniendo en cuenta la insularidad de ese territorio, especialmente su particular historia colonial, y considerando la prolongada resistencia que opusieron sus habitantes a los intentos de independizarlo de la monarquía española, se relevaran los artefactos y mecanismos políticos y culturales que permitieron generar la pertenencia política e identitaria a Chile, preguntándose hasta qué punto estos fueron efectivos.

Early modern comparative ethnography:
The ‘Locke drawings’ collection and the representation of Brazilian native peoples
in global perspective (ca.1680-1750)
Mariana Françozo


This research focuses on the British Library codex Ms Add 5253, also known as the ‘Locke Drawings’ codex, which contains 79 folios with colored depictions of native peoples from Ireland, Scotland, North America, Brazil, Angola, the Cape of Good Hope, Java, the Moluccas, Malaysia, China, and Japan. Put together by different scholars and collectors between c.1680-1750 – including John Locke, Willem Courtens, and Sir Hans Sloane – , this codex is a remarkable source to study European understandings of otherness and systems of classification in an age of increasingly global interactions. In this research, I argue that, much like Renaissance natural history, early modern ethnography was also comparative in its core. By taking this argument to its fullest potential, this research presents an innovative approach to the study of the position of indigenous peoples within the early modern European mindset. More often than not, scholars have studied representations of South American indigenous peoples isolated from their North American, African and Asian counterparts. This division in national boundaries, however, is a result of later historical developments and does not do justice to the original contexts in which such materials were produced and used, which were in fact global contexts. From a methodological and historiographical point of view, thus, the underlying premise of this research is that we can better understand how ideas about indigenous peoples helped shape early modern European mindset if we look at them comparatively, much like those early modern scholars did.

Religión, configuraciones eclesiásticas y agencias políticas:
los pueblos de indios en el territorio santafesino del Río de la Plata en el siglo XVIII
Miriam MoriconiEn los comienzos del siglo XVIII, en el sur de los dominios americanos de la Monarquía Hispánica, la ciudad de Santa Fe, emplazada en la franja litoral del Río de la Plata a orillas del río Salado, era un núcleo urbano pequeño que se proyectaba jurisdiccionalmente hacia un área de población dispersa y diversa. Los europeos e hispanocriollos enunciaron la diversidad de esta población con categorías concebidas en la matriz religiosa consustancial a las sociedades católicas (almas, infieles). Desde temprano los discursos de la dominación colonial manifestaron que el territorio fue pensado en términos religiosos y que era necesaria la intervención eclesiástica, en especial, en el trato con los grupos indígenas. Estos fueron el blanco de diferentes tácticas territoriales pergeñadas con el imperativo de reducción bajo cruz y campana. Las reflexiones sobre el rol desempeñado en esta empresa por el clero, le han asignado un papel preponderante en la conversión y en el “sometimiento ideológico” de los naturales. Contrariamente, el estudio de la religiosidad y de los poderes eclesiásticos constituyen temas que recorren una órbita mucho más extensa y compleja que la dibujada por aquella mirada sesgada. El que las acciones pastorales derivaban de diversas agencias clericales que no sólo contribuyeron a los proyectos de expansión territorial de la Monarquía, sino que ellas mismas implicaron una configuración territorial es por ejemplo un aspecto todavía descuidado, quizás desconocido. Este proyecto se enfoca en una de esas configuraciones eclesiásticas del territorio: los pueblos de indios, y propone un análisis relacional de las experiencias reduccionales del área bajo estudio. En ellas tuvo un rol protagónico la Compañía de Jesús, aunque su acción religiosa o eclesial no fue exclusiva. Religiosos de otras órdenes (franciscanos, dominicos y mercedarios) también estuvieron presentes en el territorio y, en el marco de una iglesia diocesana, tampoco el clero secular fue ajeno a esta problemática. La perspectiva analítica propone recuperar todas estas agencias y las relaciones establecidas con los distintos grupos indígenas, los pobladores españoles e hispanocriollos y las autoridades políticas. El período escogido permite indagar los procesos de fundación de los pueblos de indios, sus dinámicas de funcionamiento, los cambios operados en los pueblos a cargo de religiosos jesuitas luego del decreto de expulsión de la Compañía, su articulación con los proyectos de reorganización diocesana y los de la nueva generación de gobernadores militares, tanto como su devenir en los primeros años de la etapa virreinal. Este estudio aspira a formular un conocimiento sobre los pueblos de indios que permita establecer comparaciones con experiencias de otras áreas americanas así como con otro tipo de configuraciones eclesiásticas del territorio santafesino. En otro nivel de aportes, con la integración de las facetas religiosa y eclesiástica al análisis histórico localizado del período, se espera contribuir a una mayor comprensión del Río de la Plata bajo el gobierno borbónico.

Pablo Ortemberg Historia comparada y conectada de tres centenarios patrios latinoamericanos:
Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima
por Pablo OrtembergLa investigación se instala en el cruce disciplinar entre historia política y cultural con el fin de realizar una historia social comparada y conectada de los festejos por el centenario patrio en Buenos Aires (25 de mayo de 1910, conmemoración de la Revolución de Mayo y creación de la Primera Junta), Santiago de Chile (18 de septiembre de 1910, conmemoración de la creación de la Primera Junta de Gobierno) y Lima (28 de julio de 1921, conmemoración de la proclamación de la independencia del Perú). Estos festejos constituyen dispositivos oficiales para consolidar identidades nacionales a partir de sus capitales; oportunidades del gobierno para reinventar la narrativa de la independencia; una agenda privilegiada para construir legitimidad política (líderes, partidos, sectores y proyectos políticos); estrategias oficiales para promover la integración internacional; vitrinas de las transformaciones urbanas y “termómetro de civilización” (formas escenificadas de entrar a la modernidad); mecanismos para crear consensos y cohesión en sociedades atravesadas por diferentes formas y grados de conflictividad; usinas de prácticas y discursos que se emplazan como hegemónicos y que generan necesariamente expresiones contrahegemónicas o alternativas que exceden las intenciones de la alta esfera política (ciudades del interior, partidos de la oposición, sectores del movimiento obrero, estudiantil, intelectuales y artistas críticos, medios de comunicación, organizaciones indígenas, etc.). La estrategia comparativa que asumimos a partir de variables independientes derivadas de lo anterior se articulará con la metodología de la historia conectada, una apuesta que pondrá el foco en el análisis de la participación de las “embajadas” del país invitado en el festejo del anfitrión. Esto permitirá avanzar no solo en el estudio histórico de las relaciones diplomáticas en la región desde la performance ritual junto con el examen del comercio aparejado de imágenes de “sí mismo” y del “otro” que esta produce, sino que también permite hacer hincapié en el carácter internacional de la construcción de la nación. Asimismo, se tendrá en consideración la articulación o tensiones posibles entre las formas estatales oficiales (legaciones diplomáticas) presentes en los festejos con instancias asociativas de la sociedad civil, como por ejemplo el juvenilismo estudiantil latinoamericanista después de la reforma y su impacto en el centenario peruano.

 

 

De una sociedad corporativa a una sociedad de ciudadanos
Los cuerpos de minería de México y Chile de 1783 a 1835

Dra. Águeda Goretty Venegas de la TorreDurante la monarquía borbónica, los mineros se consolidaron con una serie de privilegios que se reflejaron en la Ordenanzas de Minería de la Nueva España de 1783, su influencia llegó a otras regiones del continente, como a Chile en 1785. Esta situación privilegiada de los mineros se enfrentó a los principios liberales planteados en la Constitución de la Monarquía Española en 1812, donde se rompió con la estructura estamental y se concibió una nación conformada por individuos amparados en las libertades civiles en términos de igualdad. No todos los habitantes eran ciudadanos, era una condición otorgada a los varones que contaban con un modo honesto de vivir, requerimientos que cumplían la mayoría de los mineros por la condiciones labores y de propiedad. Por ello, el estudio de los cuerpos de minería permiten analizar el proceso de transición de una sociedad corporativa a una de ciudadanos. La influencia de los principios gaditanos en los territorios ultramarinos no se dio de la misma manera, en México se adoptaron como fundamentos de su constitucionalismo, en cambio, en Chile no estuvo casi vigente; el estudio comparativo de estos países permite tener un panorama diversificado sobre la conformación de las nuevas naciones.

Aleksandra PudliszakGypsy immigration to Argentina, 1880-1930
Aleksandra Pudliszak
The project focused on gypsy immigration to Argentina in the period of mass immigration to the country. Nine months of archival data collection and investigation of other primary sources such as newspapers, literary and folkloric sources, government reports and publications as well as scientific reviews of the time, helped to refine the research questions and to design a more sophisticated research proposal. This proposal was submitted to the NWO (Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie; Dutch Scientific Organization) in January 2012 and reached the final stage of the Mozaïek (Mosaic) program. Out of 210 submitted applications, 40 proposals have been selected. The final decision of the committee is expected at the end of July 2012. The research started with the assumption that since gypsies are not indigenous to Argentina, they must have arrived to the country. Firstly, I have therefore read forty volumes of government reports known as Memoria del departamento general de inmigración for the years 1880-1930 at Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), Biblioteca del Ministerio de Agricultura, Archivo General de la Nación (AGN), Biblioteca Nacional (BN) and Biblioteca del Congreso (nowhere complete; ten volumes are missing). I found some important information (see attachment 1) and indications for further research procedure.

Aquiles Omar Ávila QuijasAntigua Guatemala frente a la transición del censo enfitéutico a propiedad privada durante el régimen liberal, 1871-1898.
Aquiles Omar Ávila Quijas
El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos. Programa de Doctorado


El objetivo de la investigación es analizar el cambio en el régimen de tenencia de la tierra y los efectos económicos que tuvo en Antigua Guatemala, así como las estrategias que el gobierno local desarrolló y puso en marcha para facilitar o retrasar la conversión a propiedad individual de la tierra dada en enfiteusis. La característica de Antigua Guatemala es que la mayor parte de los terrenos que la conformaban fueron catalogados como ejidos, es decir, la municipalidad tenía derecho de señorío sobre las mismas por lo tanto le correspondía su administración y control, por lo que encontró en la división de dominios la manera de asegurarse un flujo más o menos constante de ingresos fiscales. En 1877 se decretó la redención de los censos enfitéuticos, lo que representaba la anulación de la división de dominios y la privatización de los predios. Lo que no sabemos es: cuáles fueron los efectos sobre las finanzas municipales del decreto de redención de censos enfitéuticos; cómo se modificaron los derechos de propiedad creados hasta entonces; si estos fueron obstáculo o facilitadores del proceso. De igual manera, tampoco conocemos las características del proceso de privatización.

José Antonio Ruiz CaballeroCATEDRAL, EVANGELIZACIÓN Y ARTE EN MICHOACÁN:
LA SEDE EPISCOPAL EN PÁTZCUARO, 1540-1580
Antonio Ruiz Caballero
A partir de su horizonte cultural y de experiencias misionales previas, Vasco de Quiroga concibió un proyecto episcopal original orientado hacia la evangelización del indígena. Este proyecto fue obstaculizado desde el principio y desmantelado gradualmente después de la muerte del primer Obispo, porque resultaba peligroso para los encomenderos, las órdenes religiosas (franciscanos y agustinos), y las autoridades civiles, incluidos el Virrey y la Corona misma, pues representaba una alternativa a los proyectos y expectativas de todos estos actores, ya que pretendía lo que hoy llamaríamos un “empoderamiento” de los indígenas enseñándoles a la par de la doctrina cristiana numerosos oficios que harían de ellos cristianos libres y autosuficientes con una fuerte conciencia de comunidad y solidaridad. La música y otras manifestaciones artístico-culturales como la arquitectura (especialmente la catedral de cinco naves que concibió) o la iconografía, constituyeron elementos centrales de su proyecto evangelizador.