Coördinatie: Dr. Christien Klaufus
Tel./e-mail: 020 525 3498 / secretariat@cedla.nl
Periode: 6 september – 21 oktober 2016
dinsdag en vrijdag 11:00 – 13:00uur
Cursuszwaarte: 6 EC
Toelatingseisen: Passieve kennis van het Engels
Toegankelijk voor niet-studenten

BA 1. BASISCURSUS: KENNISMAKING MET LATIJNS AMERIKA

Deze multidisciplinaire cursus introduceert de studenten in het veld van de Latijns Amerikanistiek. De collegereeks is dan ook bedoeld voor studenten die nog geen colleges over Latijns Amerika hebben gevolgd. De colleges gaan voornamelijk in op historische, culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen op het continent en worden gegeven door verschillende docenten verbonden aan het CEDLA. Er wordt zowel gesproken over het platteland als over de stedelijke ontwikkeling. Naast colleges met een algemene inhoud zijn er ook enige specialistisch thema’s opgenomen en worden aan het einde van de reeks enkele landen uitgelicht.


CollegesWerkvorm en toetsing
De cursus bestaat uit hoorcolleges, soms aangevuld met documentaires en video’s. Aangezien de colleges zoveel mogelijk aansluiten bij de literatuur is het zinvol de leeswijzer te volgen en de betreffende hoofd- stukken of artikelen voorafgaand aan de bijeenkomst te lezen. De leeslijst volgt hieronder, genummerd per college.

Toetsing gebeurt door middel van een schriftelijk tentamen op 28 oktober 2016 en beslaat de volledige cursusstof, dus de colleges en alle literatuur. Volgens een algemene universitaire richtlijn geldt het cijfer 5,5 of hoger als voldoende. Voor degenen die het tentamen niet hebben gehaald is er slechts één herkansing mogelijk. Voor degenen die het tentamen niet hebben gehaald is er slechts één herkansing mogelijk. Dit hertentamen is op 15 november 2016, van 11:00 tot 13:00 uur.

Locatie
De colleges zullen gehouden worden in de collegezalen van de Universiteit van Amsterdam. Het rooster wordt in de zomer van 2016 gepubliceerd op www.rooster.uva.nl. Klik op de rode knop rechts ‘Rooster toevoegen’, kies voor ‘Vak’ en vul als zoekterm ‘Basiscursus’ in. Selecteer de Basiscursus die vervolgens als zoekresultaat omhoog komt en klik op ‘Roosters toevoegen’. Het overzicht is onder voorbehoud, check dus regelmatig of er wijzigingen zijn!

Literatuur (wijzigingen voorbehouden)
Voor deze cursus wordt het boek Latijns-Amerika: Een regio in beweging (LM Publishers, 2016) gebruikt. Het boek is te bestellen via Atheneum boekhandel of op de website van LM Publishers. Daarnaast zullen de docenten specifieke artikelen opgeven bij hun thematische college:

6 sept Er was eens een indiaan… Dr. Arij Ouweneel

- Latijns Amerika in beweging, H1 ‘Inleiding’
- Ouweneel, A. (1994) Alweer die Indianen. …de jaguar en het konijn in Chiapas…, Amsterdam: Thela Publishers, 1994. Lezen: hoofdstuk 1 ‘Onderweg door Chiapas’ en hoofdstuk 5 ‘Onder vaders hoede’.

9 sept De lange negentiende eeuw Prof. dr. Michiel Baud
- B. Larson (2004), Trials of Nation Making. Liberalism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910, Cambridge, MA: University Press. Lezen: hoofdstuk 1 ‘Andean Landscapes, Real and Imagined’, pp. 20-70.

13 sept Ontstaan van stedelijke samenlevingen Dr. Christien Klaufus
- Latijns Amerika in beweging, H7 ‘Een samenleving van stedelingen’
- Klaufus, C. (2010) ‘Watching the city grow: Remittances and sprawl in intermediate Central American cities’, Environment and Urbanization 22(1): 125-137.

16 sept Politieke processen en actoren Dr. Barbara Hogenboom
- Latijns Amerika in beweging, H4 ‘De politiek van Latijns Amerika’
- Silva, E. (2015) ‘Social Movements, Protest, and Policy’, European Review of Latin American and Caribbean Studies, No. 100 (December), pp. 27-39, http://doi.org/10.18352/erlacs.10122

20 sept Mobiliteit en migratie Dr. Christien Klaufus
- Latijns Amerika in beweging, H8 ‘Latijns Amerika in beweging’
- Lopez, S. (2015) Hoofdstukken ‘Introduction’ and ‘El Jaripeo’. In: The Remittance Landscape: Spaces of Migration in Rural Mexico and Urban USA. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1-34 en 97-132.

23 sept Governance of natural resources Dr. Fabio de Castro
- Latijns Amerika in beweging, H6 ‘Het veranderende platteland’
- Silva, E. (2012) ‘Environment and Sustainable Development’. In: P. Kingstonne and D.J. Yashar (eds). Routledge Handbook of Latin American Politics, pp. 181-199.

27 sept Etniciteit en gender in de toeristenindustrie Dr. Annelou Ypeij
- Latijns Amerika in beweging, H5 ‘Bevolking en economie’
- Ypeij, A. (2012) ‘At the Intersection of Gender and Ethnic Identities in the Cusco-Machu Picchu Region in Peru: Sacámefotos, Tour Guides and Women Weavers’, Special issue, Latin American Perspectives 30:6, pp: 17-35.

30 sept De strijd om het water Prof. dr. Rutgerd Boelens
- Latijns Amerika in beweging, H3 ‘Klimaat en landschap van Zuid-Amerika’ [geen tentamenstof, alleen lezen]
- Boelens, R. and P. Gelles (2005) “Cultural Politics, Communal Resistance and Identity in Andean Irrigation Development’, Bulletin of Latin American Research 24(3): 311-327.
- Bebbington, A., D. Humphreys Bebbington, and J. Bury (2010) ‘Federating and Defending: Water, Territory and Extraction in the Andes’. In: Out of the Mainstream: Water Rights, Politics and Identity, R. Boelens, D. Getches and A. Guevara-Gil (eds). London, Washington D.C.: Earthscan, pp. 307-327.

4 okt Globalisering en economische trends Dr. Barbara Hogenboom
- Latijns Amerika in beweging, H9 ‘Ontsluiting en integratie’
- Hogenboom, B. (2014), ‘South American Minerals at the Crossroads of Global Markets, National Politics, and Local Needs’. In: The Extraction and Conservation of Natural Resources in South America. Recent Trends and Challenges, Cuadernos del CEDLA no. 27, Amsterdam: CEDLA, pp. 1-22

7 okt De taal van beelden Dr. Arij Ouweneel
- Penix-Tadsen, P. (2016) ‘Introduction: Toward a Cultural Ludology’. In: Cultural Codes: Video Games and Latin America. Cambridge: MIT Press, pp. 1-26.
- Penix-Tadsen, P. (2016) ‘Latin American Game Design and the Narrative Tradition’. In: M. Bush and T. Gentic (eds), Technology, Literature and Digital Culture in Latin America, New York: Routledge, pp. 205-230.

11 okt Hedendaags Brazilië Prof. dr. Kees Koonings
- Latijns Amerika in beweging, H10 ‘Brazilië’
- Power, T. (2010) ‘Brazilian Democracy as a Late Bloomer: Reevaluating the Regime in the Cardoso-Lula Era’, Latin American Research Review, 45 (special issue): 218-237.

Inschrijvingsformulier

 


Picture: Miquel Lleixà Mora. We will sell - Anem a vendre. Antigua, Guatemala (CC BY-NC-SA 2.0)