Docenten: Prof. dr. Michiel Baud,
Prof. dr. Kees Koonings en Dr. Arij Ouweneel
T/e-mail: 020 525 3245/ J.M.Baud@cedla.nl
Periode: 1 november– 20 december 2016
Tijd: dinsdag 13:00 – 16:00 uur (hoorcollege)
donderdag 16:00 – 18:00 uur (werkgroep)
Cursuszwaarte: 6 EC
Max. deelnemers: 26

Cursus geannuleerd
BA 2. GESCHIEDENIS, HERINNERING EN IDENTITEIT IN LATIJNS AMERIKA

De geschiedenis van Latijns Amerika is van cruciaal belang voor een beter begrip van de hedendaagse sociale, culturele en politieke ontwikkelingen in de regio, zoals de structuur van het landbezit, de politieke cultuur en de sociale en etnische relaties. Tegelijkertijd vormt de geschiedenis een belangrijk bestanddeel van nationale, sociale, politieke visies en identiteiten. Verschillende sociale groepen construeren en presenteren een eigen versie van de geschiedenis. Dat heeft geleid tot bepaalde ‘herinneringen’ rond gebeurtenissen in het verleden die in het heden betekenis krijgen.


De bestudering van de ‘herinnering’ (memoria) is dus een integraal onderdeel van een ‘historische’ analyse van de Latijns Amerikaanse werkelijkheid. Bij bepaalde ingrijpende gebeurtenissen, zoals de dictaturen in de jaren 70, of urgente thema’s, zoals de positie van de inheemse of Afro-Amerikaanse bevolking, ontstond een strijd om de herinnering met grote politieke lading. Een historische analyse van Latijns Amerika is dus niet alleen belangrijk om het verleden te begrijpen, maar geeft cruciale inzichten voor het heden. In dit college staat de geschiedenis van Latijns Amerika centraal, zowel de historische gebeurtenissen zelf, als ook de verschillende wetenschappelijke interpretaties van die gebeurtenissen en de wijze waarop zij betekenis hebben gekregen in hedendaags Latijns Amerika. De opbouw is chronologisch en thematisch. Het college begint met het bespreken van verschillende historische visies op het ‘idee’ van Latijns Amerika, juist ook door Latijns Amerikaanse intellectuelen en wetenschappers. Vervolgens worden een aantal belangrijke thema’s in de Latijns Amerikaanse geschiedenis chronologisch behandeld. Na een kort overzicht van de ‘koloniale erfenis’ zal daarbij de nadruk vooral liggen op de 19e- en 20ste-eeuwse geschiedenis. Naar het einde toe zal een analyse van de ‘memoria’, het collectieve herinneren (of vergeten) van historische interpretaties steeds centraler komen te staan.

Hoorcolleges (dinsdag 13:00 – 16:00 uur)Werkgroepen (donderdag 16:00 - 18:00 uur)Beoordeling
Beoordeling van het college vindt plaats op basis van een schriftelijk tentamen.

Werkvorm en toetsing
De studenten volgen een reeks hoorcolleges op dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur, opgezet met bijbehorende literatuur. Daarnaast volgt de student werkgroepen op donderdag van 16:00 tot 18:00 uur. De reeks sluit af met een responsiecollege over het handboek en wordt getoetst met een tentamen. Het hertentamen zal afgenomen worden op donderdag 26 januari 2017, van 16:00 tot 18:00 uur. Beoordeling van het college vindt plaats op basis van een schriftelijk tentamen.

Literatuur (kan worden uitgebreid)
- Meade, T. A. History of Modern Latin America. 1800 to the Present. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2010, ISBN 978.1.4051.2051.7.
- Moya, José, “Introduction: Latin America – The Limitations and meaning of a historical category”, in: José Moya (ed.), The Oxford Handbook of Latin American History (Oxford: Oxford University Press, 2011); pp. 1-24.
- Chaffee, W.A. “Brazil,” in H.E. Vanden & G. Prevost (eds), Politics of Latin America. The Power Game. New York: Oxford University Press, 2006, pp. 369-395, ISBN 0-19- 518808-X.

Picture: Szymon Kochański. Los marchistas del TIPNIS llegan a La Paz (19/10/2011). Bolivia (CCBY-NC-ND 2.0)

Inschrijvingsformulier