Coördinatie: Dr. Rosemarijn Höfte (KITLV)
Tel./e-mail: 071 527 2295/2372/ sitinjak@kitlv.nl
Periode: februari 2018
Tijd:
Plaats: Leiden, zie programmaboekje KITLV
http://kitlv.nl/nl/student/
Cursuszwaarte: 10 EC

BA 9. CARAÏBISTIEK (locatie: KITL, Leiden)

Deze interuniversitaire cursus wordt georganiseerd door een aantal Nederlandse universiteiten en instituten. Het CEDLA is een van de instituten die in de persoon van Prof. dr. Michiel Baud betrokken is bij de organisatie ervan. De cursus wordt gecoördineerd door de afdeling Caraïbisch Kenniscentrum van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden (KITLV).


In de cursus komen zowel geschiedenis, politiek en ontwikkelingsproblematiek als sociaal-culturele thema’s aan bod. In concreto behandelen de docenten onder meer: ecologie, vroege kolonisatie, slavenhandel, plantages en slavernij, slavenverzet, contractarbeid, raciale relaties, plurale maatschappij, peasants en post-plantage economie, dekolonisatie, hedendaags ontwikkelingsproblematiek, Afro-Amerikaanse culturen, Afro- en Aziatische creolisering, hedendaagse etniciteit, migratie en transnationale gemeenschappen, gender, economie, literatuur en muziek.

Werkvorm en toetsing Hoorcolleges
Tentamen over boeken en collegestof. Literatuur Staat vermeld in programmaboekje van het KITLV, www.kitlv.nl/home/course/.

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding en inschrijving bij KITLV Leiden Tel. 071 527 2295/2372, e-mail: sitinjak@kitlv.nl

Picture: Ed Yourdon. 100 views of Cuba, Dec 2011 - 62. Old Havana, Havana, Ciudad de la Habana (CC BY-NC-SA 2.0)