Coördinatie: Prof. dr. Michiel Baud
Tel./e-mail: 020 525 3498 / secretariat@cedla.nl
Periode: 3 april – 1 juni
Tijd: dinsdag 13:00 – 16:00 uur
vrijdag 12:00 – 15:00 uur Cursuszwaarte: 6 EC Toelatingseisen: Passieve kennis van het Engels
Toegankelijk voor niet-studenten


BA 9. Tussen Tijuana en Ushuaia: Thematische en regionale benaderingen van Latijns-Amerika

In deze multidisciplinaire cursus wordt een dieper inzicht gegeven in de thematische eenheid van Latijns-Amerika als regio als de verschillen tussen de subregio’s en de diverse landen. De cursus richt zich ook op een aantal verschillende actuele thema’s die de afgelopen eeuw centraal stonden in de ontwikkeling van de regio en waarvan enkele mogelijk ook in de toekomst nog een rol kunnen spelen.


Er wordt zowel gesproken over sociale verandering op het platteland als in de steden en deze veranderingen worden geplaatst in een lokale, nationale en internationale context. Per week staat een subregio centraal en daarbij de kenmerkende problematiek in een of meer landen. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor nationale en regionale identiteiten — denk aan de mexicanidad — maar ook voor de politieke economie, de sociale verbanden, stedelijke ontwikkeling en cultuur in allerlei vormen.

Per week worden de subregio’s besproken in hoorcolleges en wordt van de studenten verwacht dat zij literatuur bestuderen en opdrachten maken om de thematiek verder uit te werken in werkcolleges. Dit kunnen complementaire of contrasterende onderwerpen zijn. De reeks begint met een inleidende week die het continent in brede zin introduceert, zowel geografisch als historisch. Daarna volgt de behandeling van een zestal subregio’s.

Leerdoelen
Deze basiscursus leert de student de ontwikkelingen van Latijns-Amerika te begrijpen alsmede de historische verschuivingen daarin om uiteindelijk in grote lijnen te kunnen aangeven wat het vakgebied van de Latijns-Amerikanistiek inhoudt.
· De student weet de verschillende landen in Latijns-Amerika en hun kenmerken te onderscheiden, alsmede een serie belangrijke thema’s te benoemen, waaronder enkele die gelden voor de gehele regio. Zo kan de student processen op nationaal en regionaal niveau aan de hand van specifieke voorbeelden duiden.
· De student kent de basisbibliografie van de betreffende landen, die als inleiding kan dienen voor vervolgcursussen in de minor Latin American Studies.
· De student leert een breed scala aan wetenschappelijke benaderingen kennen die bij een gemengde sociaal- en geesteswetenschappelijke aanpak horen.

Werkvorm en toetsing
Per week zijn er twee bijeenkomsten van drie uur. Elke bijeenkomst bestaat uit twee uur hoorcollege gevolgd door een uur werkcollege.
Tijdens het werkcollege worden opdrachten gemaakt. Het resultaat van deze opdrachten telt voor 40% mee in de eindbeoordeling. De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in week 8, waarvan de beoordeling voor 60% meetelt in het eindcijfer.

Studiemateriaal
Teksten uit boeken en artikelen, en ander mediamateriaal waaronder bewegende beelden en het Internet. De definitieve lijst met studiemateriaal wordt 8 weken voor aanvang bekendgemaakt.

Registration and Participation

UvA Students
Students registered at the University of Amsterdam can register for the CEDLA courses through SIS.

Students registered at other Dutch universities
BA students that are registered at another Dutch university can register as a guest student Spanish Language and Culture (‘bijvakstudent Spaanse Taal en Cultuur’) at the University of Amsterdam in Studielink.

MA students that are registered at another Dutch university can register through our digital registration form.

Non-students
Persons who are interested in our courses, but are not registered as students at a university, may participate in some courses under certain provisions. Those interested, should provide the secretariat with some information on their background, their background knowledge and their special interest in taking the course. Non-students can register for the courses through our digital registration form

The cost of a CEDLA Bachelor course is €40.00 per credit, the Master courses cost €60.00 per credit. The amount due should be transferred to IBAN number NL51INGB0004990722, and made payable to Centrum voor studie en documentatie van Latijns Amerika, Amsterdam. Please make sure you also give your name and the title of the selected course with your payment transfer.

If you have any questions, feel free to contact the CEDLA secretariat. We are open on weekdays from 9.00 to 17.00 hours.

Telephone: +31 20 525 3498
Email: secretariat@cedla.nl


Picture: Nacho Pintos (CC BY-NC-ND 2.0); David Brickman (CC BY-NC-ND 2.0)