Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies

Spaans is een van de meest gesproken talen ter wereld en de Spaanstalige wereld is een hoofdrolspeler op het internationale toneel, zowel in de handel en politiek als ook op cultureel gebied (literatuur, film, muziek). In de bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies bestudeer je de Spaanse taal, verdiep je je in de fascinerende historie, cultuur en literatuur van Spanje en Latijns-Amerika en leer je over de hedendaagse sociaal-politieke ontwikkelingen in deze gebieden. Vanaf het tweede jaar zijn er twee richtingen: je kunt kiezen voor de major Spaanse en Spaanse-Amerikaanse taal en cultuur of voor de major Latijns-Amerika studies.

Waarom Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies aan de UvA?
· Uniek in Nederland: De opleiding heeft een uniek aanbod aan vakken: van literatuur en cultuur tot politiek en samenleving.
· Hoog taalvaardigheidsniveau: Met de bachelor Spaanse en Latijn-Amerikaanse studies verwerf je een uitstekende taalvaardigheid in het Spaans, die je tijdens een verblijf in Spanje of Latijns-Amerika in praktijk kunt brengen.
· Toonaangevend onderzoek: Je profiteert van de expertise van docenten die leidend zijn in het onderzoek op hun vakgebied: de ontwikkeling van het Spaans, talen van Spanje en Latijns-Amerika, Spaanstalige literatuur in culturele context, culturen en samenlevingen van Latijns-Amerika. De modules met betrekking tot Latijns-Amerika worden gegeven door medewerkers van het CEDLA, het Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van Latijns-Amerikaanse Studies.
· Kosmopolitisch Amsterdam: Als student bevind je je in het centrum van Amsterdam. Het is niet moeilijk om hier in contact te komen met de Spaanstalige cultuur en met Spaanssprekenden uit alle delen van de wereld.
· Internationalisering: Tijdens een studieverblijf in een Spaanstalig land, in je tweede of derde jaar, kun je je taalvaardigheid in praktijk brengen, kennis maken met de samenleving en de cultuur van het land of een onderzoek doen dat de basis vormt voor je bachelorscriptie.
· Inspirerende extra activiteiten: Als student heb je toegang tot alle activiteiten die de opleiding en het CEDLA, vaak in samenwerking met ambassades, andere universiteiten uit binnen- en buitenland en/of het Instituto Cervantes, organiseren: een leuke manier om de Spaanstalige wereld beter te leren kennen en natuurlijk ook goed voor je taalvaardigheid.

Wanneer is deze bachelor iets voor jou?
· Je hebt een vwo-diploma (ongeacht je profiel) en houdt van talen en culturen.
· Je bent geïnteresseerd in Spanje en/of Latijns-Amerika.
· Je kunt zelfstandig werken en hebt zelfdiscipline.
· Kennis van het Spaans geeft een kleine voorsprong maar is niet vereist.

 

Studieprogramma
Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies


Het eerste studiejaar

In het eerste jaar volg je een zeer intensief en inspirerend taalverwervingsprogramma, waarin allerlei aspecten van de Spaanstalige cultuur zijn geïntegreerd. Daarnaast krijg je colleges over historische en hedendaagse ontwikkelingen in Spanje en Latijns-Amerika. Bij alle vakken wordt gebruik gemaakt van gevarieerd lesmateriaal: pers, internet, literatuur, (populair-)wetenschappelijke artikelen etc.

In het eerste semester volg je bovendien samen met studenten van andere opleidingen een algemene module over actuele discussies binnen de geesteswetenschappen; hieraan gekoppeld zijn praktijkgerichte colleges waarin de thema’s zijn toegespitst op Spanje en Latijns-Amerika en je de vaardigheden leert die je nodig hebt voor het doen van onderzoek, zoals selecteren en beoordelen van bronnen, analyseren, argumenteren, wetenschappelijk schrijven.

In het tweede semester kun je kiezen: je verdiept je vooral in de culturele context, de taal en de literatuur van Spanje en Spaans-Amerika, of je verdiept je juist meer in de sociaal-culturele en sociaal-politieke ontwikkelingen in Latijns-Amerika.

Aan het eind van dit jaar ben je in staat Spaanstalige artikelen en romans te lezen en in het Spaans gesprekken te voeren en korte teksten te schrijven. Je hebt een basiskennis van de Spaanstalige wereld, die in het tweede en derde jaar verder uitgebouwd wordt.

Het tweede en derde jaar
Je kiest voor een van de twee majors van de opleiding: Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur of Latijns-Amerika Studies.

 

Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur

De major Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur leidt op tot deskundige op het gebied van de Spaanstalige wereld, met een vloeiende beheersing van het Spaans en een grondige kennis van de Spaanstalige samenleving en cultuur, in al haar facetten. Via de cultuur, literatuur, film, taal benader je de maatschappelijke, politieke en historische context van de Spaanstalige wereld, waardoor je bij uitstek in staat bent alle aspecten ervan te analyseren en begrijpen, en zowel op sociaal gebied als op het professionele vlak uitstekend te functioneren. De focus ligt in de opleiding op Spanje en Spaans-Amerika, maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld de taal en cultuur van de chicanos in de VS.

De vakken in het tweede en derde jaar worden op een enkele uitzondering na in het Spaans gegeven, waardoor je continu met de Spaanse taal in contact bent. Behalve de algemene taalvaardigheidscolleges zijn er ook specifiekere taalmodules als Español para fines específicos en Vertalen. Daarnaast volg je thematische modules op het gebied van taal en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika, waarin thema’s worden behandeld als identiteit, geweld, politiek, film, kunst, literatuur, taalvariatie, historische ontwikkeling van het Spaans en taalstructuur.

In het derde jaar volg je een minor op een ander vakgebied (communicatie, politiek, kunstgeschiedenis, of een andere taal zoals Catalaans), waarmee je de opleiding nog meer kunt laten aansluiten bij je eigen interesses. Je kunt in deze ruimte ook de minor Latijns-Amerika Studies volgen.

Ook kun je een stage doen bij bijvoorbeeld een ambassade of in een bedrijf waar beheersing van het Spaans vereist is, of je kunt een semester aan een universiteit in Spanje of Spaans-Amerika studeren. Dit is een excellente mogelijkheid om je Spaanse taalvaardigheid te perfectioneren en de Spaanstalige wereld van binnenuit te leren kennen.

Aan het eind van de studie schrijf je een scriptie in het Spaans, waarin je blijk geeft van je analytische en theoretische capaciteiten. Hiervoor kies je op grond van je eigen interesse zelf het onderwerp. Met het behalen van je bachelordiploma ontvang je de titel Bachelor of Arts.

Na afloop van de studie kun je uitstekend communiceren in het Spaans, met kennis van de taal in verschillende contexten. Daarnaast heb je grote kennis van de Spaanstalige cultuur, waardoor je in staat bent om succesvol in een Spaanstalige werkomgeving te functioneren.
Afgestudeerden van de BA Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur hebben succesvolle carrières opgebouwd in multinationale bedrijven, internationale organisaties, de media, de journalistiek, het onderwijs, uitgeverijen, de vertaalwereld.

Natuurlijk kun je je na het behalen van je bachelordiploma ook verder specialiseren en een van de masterprogramma’s van de UvA volgen. Er zijn masters op het gebied van vertalen, onderwijs, taalkunde, literatuur, Latijns-Amerika, journalistiek, communicatie, media…

 

Latijns-Amerika studies

De major Latijns-Amerika Studies leidt op tot specifieke deskundigheid op het gebied van de Latijns-Amerikaanse regio. Je verwerft in deze major grondig sociaalwetenschappelijk inzicht in de sociale en culturele dynamiek van Latijns-Amerika. Vanuit de overeenkomsten en verschillen tussen Latijns-Amerikaanse samenlevingen – van Mexico tot Brazilië en Chili – leer je politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen te begrijpen en verklaren, zowel in een regionale als in een mondiale context. Binnen de brede kaders van de Latijns-Amerikaanse regiostudies kijken we enerzijds naar specifieke thema’s zoals stedelijk Latijns-Amerika of ecologische duurzaamheid en anderzijds naar deelregio’s zoals de Andes en Brazilië. Deze studie verschaft je de kennis en vaardigheden die je in staat stellen om bij te dragen aan de verspreiding van kennis over Latijns-Amerika in de vorm van beleidsadviezen, onderzoek of publicaties.

De vakken in het tweede en derde jaar worden op een enkele uitzondering na in het Engels gegeven. De modules zijn nauw verbonden met het onderzoek van de CEDLA-docenten zodat je rechtstreeks kennismaakt met specifieke case studies en problemen in de regio. Na een inleidende module over hedendaags Latijns-Amerika richt een deel van de vakken zich op de sociaaleconomische en politieke dynamiek (denk bijvoorbeeld aan de politieke veranderingen in Cuba) terwijl een ander deel focust op culturele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van identiteit, gender en visuele cultuur. Ook volg je modules die je voorbereiden op het uitvoeren van empirisch onderzoek in Latijns-Amerika en op het werkveld van de internationale samenwerking.

In het derde jaar volg je een minor op een ander vakgebied (communicatie, politiek, antropologie, kunstgeschiedenis, of een taal), waarmee je de opleiding nog meer kunt laten aansluiten bij je eigen interesses. Je kunt in deze ruimte ook de minor Spaanse en Spaans-Amerikaanse Taal en Cultuur volgen. Bovendien kun je aan het begin van het derde jaar een periode naar Latijns-Amerika om vakken aan een universiteit te volgen. Daarnaast kun je eventueel zelfstandig een onderzoek uitvoeren, dat de basis vormt voor je scriptie. Het buitenlandverblijf biedt een excellente mogelijkheid om de regio van binnenuit te leren kennen en je Spaanse taalvaardigheid te verbeteren.

Aan het eind van de studie schrijf je een scriptie, in principe in het Engels, waarin je blijk geeft van je analytische en theoretische capaciteiten. Hiervoor kies je op grond van je eigen interesse zelf het onderwerp. Met het behalen van je bachelordiploma ontvang je de titel Bachelor of Arts.

Na afloop van de studie heb je grote kennis van de Latijns-Amerikaanse samenleving, waardoor je in staat bent om succesvol te functioneren in een internationale werkomgeving waarin het contact met Latijns-Amerika van belang is. Daarnaast kun je goed communiceren in het Spaans. Afgestudeerden in de Latijns-Amerika Studies zijn werkzaam op ambassades, bij multinationale bedrijven, in internationale organisaties, de media, de journalistiek of het onderwijs.

Natuurlijk kun je je na het behalen van je bachelordiploma ook verder specialiseren en een van de masterprogramma’s van de UvA volgen. Er zijn masters op het gebied van Latijns-Amerika, journalistiek, communicatie, media, onderwijs, taalkunde en literatuur.

 

UvA Studiegids

Een overzicht van het programma en van de vakken van het huidige studiejaar vind je in de digitale UvA Studiegids.

Onderwijsvormen

In het eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 15 uur college per week, in het tweede en derde jaar 8 tot 12 uur. De andere uren besteed je aan zelfstudie: je zoekt en bestudeert materiaal, je bereidt je voor op colleges of tentamens, of je schrijft een werkstuk.

Je hebt onderwijs in hoorcolleges en in werkgroepen. Bij hoorcolleges licht de docent een bepaald onderwerp toe en behandelt de teksten die je van tevoren hebt bestudeerd. Tijdens werkcolleges neem je onder leiding van een docent samen met een groep medestudenten thuis voorbereide stof en daarmee samenhangende problemen door.

 


Picture: Remi (CC BY-NC-SA 2.0)