BACHELORCURSUSSEN EN MINOR LATIJNS AMERIKA STUDIES

Het CEDLA heeft een breed en interdisciplinair aanbod van cursussen op bachelorniveau, waarin belangrijke Latijns Amerikaanse thema’s worden behandeld. In aanvulling op de cursussen is het mogelijk d.m.v. literatuurstudie dieper op thema’s in te gaan en hiervoor extra studiepunten te halen (zie ‘Lecturas guiadas: tutorials en literatuuropdrachten’). De cursussen zijn toegankelijk voor studenten van alle Nederlandse universiteiten en tegen een vergoeding ook voor belangstellenden. Voor alle Bachelor cursussen (m.u.v. de Basiscursus) wordt algemene kennis over Latijns Amerika verondersteld, bij voorkeur verkregen door deelname aan de CEDLA Basiscursus.

Voor alle CEDLA cursussen geldt dat men zich in verband met het beperkte aantal plaatsen tijdig dient in te schrijven. Verschillende CEDLA bachelorcursussen kunnen worden gecombineerd tot een minor Latijns Amerika Studies van 30 EC’s. De minor kan goed dienen als voorbereiding op het Engelstalige CEDLA Master’s Programme. De minor Latijns Amerika Studies bestaat uit een aantal bachelorcursussen, die eventueel kunnen worden aangevuld met literatuuropdrachten. Voor de meeste studenten is het volgen van de minor is de Basiscursus (BA1) verplicht. De coördinator van het minorprogramma, Dr. Christien Klaufus, kan vrijstelling verlenen. Studenten die het minorprogramma willen volgen dienen zich tijdig in te schrijven voor de Basiscursus BA1. Vervolgens leggen zij een voorstel voor de invulling van hun minorprogramma voor aan de minorcoördinator. Na goedkeuring kunnen zij zich voor de overige cursussen inschrijven; ook dit dient tijdig te gebeuren. Voor het maken van literatuuropdrachten meldt de minorstudent zich aan bij één van de CEDLA stafdocenten. De thematiek wordt in overleg met de docent bepaald. Vaak zal gelden dat hierbij wordt aangesloten bij een reeds gevolgde CEDLA-cursus.

BA10. POLITICAL ECONOMY OF COMMODITY DEPENDENCE: Oil and Drugs in Venezuela and Colombia Compared

BA1. BASISCURSUS: KENNISMAKING MET
LATIJNS AMERIKA

   

Cursus geannuleerd
BA2. GESCHIEDENIS, HERINNERING EN IDENTITEIT IN LA

BA3. POLITICS AND PROTEST IN LATIN AMERICA

   

BA4. THE IDENTITY OF THE CITY

BA5. BRAZIL: DEMOCRACY, CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

   

BA6. CULTUUR EN DE ‘WAR ON DRUGS’

BA7. SCRIPTING ETHNOTYPES IN LATIN AMERICAN
VISUAL CULTURE

   

BA8. GENDER, FAMILY AND SOCIAL MOBILITY

BA9. CARAÏBISTIEK