CEDLA ONDERWIJSPROGRAMMA 2016 - 2017

Dit is het onderwijsprogramma van het CEDLA. Het CEDLA is een interuniversitair onderzoeksinstituut voor de bestudering van Latijns Amerika dat gesticht is door verschillende academische instellingen in Nederland. Het CEDLA heeft als doel de bestudering van Latijns Amerika vanuit verschillende disciplines te stimuleren en doet dat onder andere door het aanbieden van onderwijsactiviteiten en lezingen. Deze zijn voor studenten van alle Nederlandse universiteiten en belangstellenden toegankelijk.Het onderzoek binnen het CEDLA richt zich op maatschappelijke veranderingen in het heden en het verleden van Latijns Amerika. In het onderwijs van het CEDLA proberen docenten van het CEDLA (en soms ook van erbuiten) verklaringen te geven voor deze complexe en soms tegenstrijdige processen. Naast bijvakken op Bachelor en Master niveau, bied het CEDLA ook een minorprogramma Latijns Amerika Studies op bachelor niveau aan. Ook wordt er een Engelstalig master programma aangeboden: het CEDLA Master’s Programme (CMP) Latin American Studies. Het CMP biedt studenten de mogelijkheid in een periode van vijftien maanden een onderzoeksspecialisatie in de bestudering van Latijns Amerika te verkrijgen. Al het onderwijs aan het CEDLA is nauw gerelateerd aan het lopende onderzoeksprogramma.

BA10. POLITICAL ECONOMY OF COMMODITY DEPENDENCE: Oil and Drugs in Venezuela and Colombia Compared

BA1. BASISCURSUS: KENNISMAKING MET
LATIJNS AMERIKA

   

BA2. GESCHIEDENIS, HERINNERING EN IDENTITEIT IN LA
Cursus geannuleerd

BA3. POLITICS AND PROTEST IN LATIN AMERICA

   

BA4. THE IDENTITY OF THE CITY

BA5. BRAZIL: DEMOCRACY, CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

   

BA6. CULTUUR EN DE ‘WAR ON DRUGS’

BA7. SCRIPTING ETHNOTYPES IN LATIN AMERICAN
VISUAL CULTURE

   

BA8. GENDER, FAMILY AND SOCIAL MOBILITY

BA9. CARAÏBISTIEK

   

MA1. SOCIO-ENVIRONMENTAL CHANGES IN LATIN AMERICA

MA2. CULTURAL RESOURCES IN URBAN LATIN AMERICA

   

MA3. COMMUNITIES AND NATURE IN LATIN AMERICA

MA 4. THE NEW URBAN TRANSITION