Literatuuropdrachten en ‘Lecturas Guiadas’ (Tutorials)


Bachelor

De lecturas guiadas (Spaans voor literatuuropdrachten) voor bachelorstudenten kunnen een aanvulling zijn op een reeds gevolgde cursus of extra een verdieping op een specifiek thema. Hieronder zijn voorbeelden van een BA lectura guiada cq literatuuropdracht te vinden. Lecturas guiadas worden in overleg met de docent samen gesteld, eventueel ook op een van de thema’s genoemd onder Researchers. Voor een lectura guiada cq literatuuropdracht meldt de student zich aan bij een van de CEDLA docenten. Hierbij geldt dat het aantal studiepunten afhankelijk is van de hoeveelheid literatuur die gelezen wordt. Het maximum is 5 EC’s per literatuuropdracht. Eén EC staat voor ongeveer 175 pagina’s literatuur. De lecturas guiadas kunnen deel uitmaken van de Minor Latijns Amerika Studies.

Master
The lecturas guiadas or tutorials aim to introduce MA students to academic themes and developments in a certain academic field on an individual bases or in small groups of students. The lectura can form part of the preparation for field research or the writing of a thesis. The theme of the lectura can be chosen from the list of themes mentioned at Researchers and in consultation with the staff member. There are various ways in which the lectura can be assessed. The assessment will take place during the reading process, in which the reading will be checked and judged by the staff member through abstracts or other forms of written reports that the student will hand in. The lectura will be completed with an oral examination. The amount of ECTsfor a lectura guiada depends on the literature that is read. The maximum is 10 ECTS, one ECTs stands for 175 pages of literature.

Click onderaan op de LG tabs om meer informatie over LG1 t/m LG3 te lezen:

  • LG 1
  • LG 2
  • LG 3

LG 1. Opvoeding en Cultuuroverdracht in Latijns Amerika

Docent: Dr. Arij Ouweneel
Tel./mail: 020 525 3246 / A.Ouweneel@cedla.nl
Periode: het hele jaar door, op elk gewenst tijdstip
Tijd: individueel, altijd op afspraak; bachelor
Zwaarte: in overleg, in principe voor 10 EC’s

Beschrijving
De relatie tussen de lokale traditie en de mondiale wereldorde wordt in de sociale wetenschappen als een belangrijk probleem ervaren. Door een aantal commentatoren wordt de traditie gehistoriseerd, dat wil zeggen: gezien en ‘veroordeeld’ als residu van het verleden dat uiteindelijk zal plaatsmaken voor een cultuuruiting die past in de moderne tijd. Echter, voor de gebruikers van de traditie wordt hun cultureel be- wustzijn juist als kenmerkend onderdeel van de eigen tijd beschouwd. Van historiseren is absoluut geen sprake, eerder het tegendeel. De reden is dat een jongere generatie bewust of onbewust heeft besloten dat traditionele cultuuruitingen nog altijd grote waarde hebben voor de eigen levenswijze in de eigentijd- se en mondiale wereld. Het — bewuste of onbewuste — besluit van de jongere generatie staat centraal in deze lectura. De centrale vraag in deze lectura is: Wanneer kiezen jongeren uit de stad voor cultuuruitin- gen die ook al door de ouders zijn gebruikt en wanneer breken ze daarmee? In het algemeen geldt dat in het verleden elke generatie jongeren voor de keuze heeft gestaan om een cultuur op te bouwen voor het eigen levenspatroon. In de ontwikkelingspsychologie wordt momenteel veel onderzoektijd besteed aan de vrijheid die de jongeren hebben in dit proces. Het is bekend dat kinderen, adolescenten en jongeren een grote vrijheid opeisen en zich vooral richten op hun leeftijdgenoten (peer groups). De studenten analyseren de mogelijke motieven van jongeren in Latijns Amerika — van Amerindiaanse volken tot Libanezen of Hindoestanen — om oude gebruiken in ere te houden en aldus weer levensvatbaar te verklaren voor de eigen tijd. De motieven worden uiteindelijk gecategoriseerd met behulp van het instrumentarium aangeboden in de verplichte literatuur.

Werkwijze
De lectura is bedoeld voor bachelor studenten. De student kan op elk gewenst moment beginnen. Het vak kan ook op afspraak in de vorm van een kleine wekelijkse werkgroep worden gevolgd.

Literatuur
Het verplichte boek is Barbara Rogoff, The Cultural Nature of Human Development, Oxford: University Press, 2003. Samenstelling van de keuze literatuur is geheel afhankelijk van de door de deelnemers geko- zen thematiek. Kijk vooral in de wetenschappelijke tijdschriften van onze bibliotheek; laatste tien jaargangen. Kies recente literatuur, toegespitst op Latijns Amerika.

 

LG 2. Toerisme, Duurzaamheid en Lokale Ontwikkeling in Latijns Amerika

Docent: Dr. Annelou Ypeij
Tel./mail: 020-525.3251 / J.L.Ypeij@cedla.nl
Periode: 2 March – 13 April 2015
Tijd: vanaf januari 2015, individueel of groepsgewijs, altijd op afspraak
Course load: in overleg

Beschrijving
Wereldwijd neemt het toerisme toe en Latijns Amerika is een bestemming die een groeiende belangstelling kent. Latijns Amerika heeft toeristen dan ook veel te bieden: natuur, strand, inheemse culturen, geschiedenis, architectuur, etc. Hoewel toerisme vaak wordt gezien als een belangrijke ontwikkelingsstrategie, kent het vele gevaren. Buitenlandse investeerders en andere dominante economische actoren kun- nen de lokale economische activiteiten gaan overnemen en domineren. Ongelijke verdeling van de op- brengsten van toerisme kunnen de verschillen tussen rijk en arm verder vergroten. Ten aanzien van culturele waarden en identiteiten, kan de plaatselijke bevolking voor dilemma’s worden gesteld. In hun zoektocht naar spirituele ervaringen en authenticiteit bezoeken toeristen inheemse dorpen, terwijl hun komst tegelijkertijd leidt tot lokale processen van interculturele transformatie, modernisering en herinterpretaties van authenticiteit. Er zijn reeds vele sociale conflicten over de zeggenschap over de toeristische ontwikkeling. Bestaande machtsrelaties worden herschikt en nieuwe politieke actoren verschijnen op het toneel. Grote hotels, meer transportmogelijkheden, en een groeiend stroom bezoekers hebben hun impact op de kwaliteit van het landschap, natuur, natuurlijk hulpbronnen en het milieu. Ondanks dergelijke problemen hebben overheden en de lokale bevolking vaak hooggespannen verwachtingen van toerisme als ontwikkelingsstrategie. Het wordt gezien als middel in de strijd voor sociale gerechtigheid en insluiting en tegen armoede en ongelijkheid. Aan de hand van concepten zoals duurzaamheid, sociale in- en uit- sluiting, cultuur, authenticiteit, zelfrepresentatie, lokale participatie en lokaal eigendom kunnen de economische, politieke, sociale en culturele veranderingen die zich op lokaal niveau afspelen door de komst van het toerisme inzichtelijk worden gemaakt. Studenten maken een werkschema, formuleren een probleemstelling, verrichten literatuurstudie en schrijven een paper.

Literatuur
Het boek van Martin Mowforth en Ian Munt Tourism and Sustainability. Development, Globalization and New Tourism in the Third World (2004 Routledge, 3e editie) wordt aanbevolen als een introductie in de problematiek.

 

LG 3. Contested Extractivismo: Conflicts and Governance of Mining and Oil in Latin America

Course lecturer: Dr. Barbara Hogenboom
Tel./mail: 020-525 3383 / b.b.hogenboom@cedla.nl
Period: 2 March – 20 April 2015
Time: Monday 15.00 – 17.00 hours (see meeting schedule for exact dates)
Course load: 6 EC’s (can be limited to 4 EC or extended to 8 EC)
Max. participants: 10 (MA and PhD students)

Description
Mineral extraction is booming in Latin America and it is increasingly attracting academic attention. Especially large-scale exploitation of metals, oil and gas is an environmentally, socially, politically, economically and culturally sensitive issue. The global commodity boom has enticed a great interest of experienced and new companies, collectives and individuals to explore and exploit mineral wealth. Various leftist regimes have implemented new regulation and taxation mechanisms that differ substantially from previous neoliberal policies. While this has brought social and economic benefits and has shifted the balance between public sector and private sector, the negative effects on the environment, local (indigenous) communities and workers are often neglected, and there are many local conflicts about extractive industries. Moreover, critical questions have risen about ‘neo-extractivismo’, new trends of centralization as well as dependency on foreign companies and markets , the ways in which the region’s mineral wealth is governed, and whether its current exploitation is contributing to sustainable and equitable development.

In these postgraduate tutorials for Master and PhD students who (want to) do research on mineral extraction in Latin America and the Caribbean we will read, review and discuss academic literature as well as studies by policy institutions and activist groups. The aim is to better understand incentives, policies, practices and effects of the booming extractive activities in the region, using theoretical and empirical sources of analysis. We will not only look at formal and top-down developments, but also study informal and bottom-up perspectives. An overarching issue is how the particular ways in which mineral wealth has been appropriated is affecting and affected by (cultural notions of) development, politics, social relations and the environment. We will look into interactions between civic, corporate and state actors at different scales (ranging from the local to the global), and into current political and social tensions in various countries. While students may focus on a specific country and case and select some related readings, in the meetings we will primarily discuss the compulsory literature.

Literature
The literature consists of a compulsory reading list (see the meetings schedule) complemented with books and articles selected by each student, based on the (research) questions that motivate them to participate in the course, which they present in the first meeting. Students write short reviews of all the literature they read, and conclude with a written synthesis that consists of their literature reviews and a discussion of key insights for their understanding (and research) of social, political, socio-environmental and/or economic dynamics of large-scale extractive activities in Latin America. Deadline for the synthesis: 11 May 2015. On average, students read, review and discuss 150 pages of literature per credit (EC), and receive one credit for attending the course meetings and the conference on 10 April.

Meetings and readings
2 March: Historical and contemporary trends of extractive activities
— Bunker, Stephen G. (2003) ‘Matter, Space, Energy, and Political Economy: The Amazon in the World-System’, Journal of World-Systems Research, ix, 2, Summer 2003: 219–258 [http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.116.5009&rep=rep1&type=pdf  ] (40 pages)
— ECLAC (2013) Natural resources within the Union of South American Nations: status and trends for a regional development agenda[http://www.cepal.org/drni/noticias/noticias/8/49938/2013-190-UNASUR-WEB.pdf –  also online available in Spanish and Portuguese] (80 pages)

23 March: Extractive activities, development and conflict
— Bebbington, Anthony (ed.) (2012) Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America, London & New York: Routledge: Chapters 1 and 2 (45 pages)
— Bebbington, Anthony and Bury, Jeffrey (eds) (2013) Subterranean Struggles. New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America, Austin, TX: University of Texas Press: Chapters 1, 2, 10 and 11 (115 pages)
+ Students select additional chapters from these volumes and/or other articles on these themes

30 March: (Neo-)Extractivism vs. Buen Vivir
—  Permanent Working Group on Alternatives to Development (2013) Beyond Development: Alternative Visions form Latin America, Quito: Fundación Rosa Luxemburg & Amsterdam: Transnational Institute: Chapters 1 (M. Lang), 2 (E. Gudynas), 4 (A. Acosta) and 7 (M. Svampa)  [http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_complete.pdf  – also online available in Spanish: Más allá del desarrollo (2011) http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/07/mas-alla-del-desarrollo_30.pdf ] (100 pages)
+ Students select additional chapters from this volume and/or other articles or texts on these themes

FRIDAY 10 April: international  conference ISS&CEDLA (9.00-18.00)
‘The Political Economy of the Extractive Imperative in Latin America:
Reducing poverty and inequality vs. ensuring inclusion and sustainability?’
Venue: International Institute of Social Studies (ISS), The Hague
Information and registration: http://www.iss.nl/extractiveimperative

20 April: 
Theme and readings to be decided.

REGISTRATION