• AANKONDIGING
    Nieuwe directeur CEDLA


    Per 1 februari 2018 is Barbara Hogenboom (1967) benoemd tot hoogleraar Latijns-Amerikastudies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij volgt tevens Michiel Baud op als directeur van CEDLA, het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika van de UvA. Het CEDLA is een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat in de afgelopen vijftig jaar als interuniversitair centrum nationale en internationale bekendheid kreeg. Met de integratie van CEDLA in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA in 2015 zal het CEDLA zijn inspanningen ten aanzien van onderwijs en extern gefinancierd onderzoek uitbreiden. In samenwerking met Spaans is al een belangrijke stap gezet met het nieuwe bachelor programma Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies. Verder zullen CEDLA’s engelstalig master programma (CMP) en de door NWO gefinancierde landelijke onderzoeksschool voor Latin American Studies (LASP) worden uitgebouwd. Nieuwe interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven richten zich onder andere op het thema ‘Reshaping Society and the Commons in Latin America’. De inbedding van het CEDLA onderzoek in de Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) biedt daarbij nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en profilering.
    Prof. dr. Barbara Hogenboom is politicoloog en sinds 2001 werkzaam bij CEDLA, eerst als universitair docent en sinds 2012 als universitair hoofddocent. Naast artikelen en hoofdstukken heeft zij negen boeken en zeven special issues gepubliceerd, waaronder Environmental Governance in Latin America (2016) met Fabio de Castro en Michiel Baud en The Extractive Imperative in Latin America (2016) met Murat Arsel en Lorenzo Pellegrini. Hogenboom is hoofdredacteur van de European Review of Latin American and Caribbean Studies. Zij coördineerde een consortium van tien Europese en Latijns Amerikaanse universiteiten voor het EU-FP7 project ‘Environmental Governance in Latin American and the Caribbean: Developing Frameworks for Sustainable and Equitable Natural Resource Use’ (ENGOV, 2011-2015).
    Het onderzoek van Barbara Hogenboom richt zich op botsende waardes en belangen rondom het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in Latijns Amerika. Zij bestudeert de interacties tussen publieke sector, private sector en sociale bewegingen vanuit het perspectief van de internationale politieke economie. Barbara Hogenboom coördineert het nieuwe SDG project LFFU, ‘Leave fossil fuels underground for sustainable and inclusive development: Co-creating alternative pathways in Africa and Latin America’. In dit project richt een team van de UvA, Universidad Andina Simón Bolívar, University of the Witwatersrand en Oilwatch zich op veelbelovende lokale initiatieven om fossiele brandstoffen ondergronds te laten ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

AANKONDIGING
Nieuwe directeur CEDLA


As of 1 February 2018, Barbara Hogenboom (1967) has been appointed professor of Latin American Studies at the University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Humanities. She also succeeds Michiel Baud as director of the UvA’s Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA). CEDLA is a multidisciplinary research institute that over the past fifty years has gained national and international recognition as an inter-university centre. The integration of CEDLA into the UvA Faculty of Humanities in 2015 has resulted in a need for expansion of its teaching and externally-financed research. An important step has already been taken in the form of the new Bachelor’s programme in Spanish and Latin American Studies, together with colleagues of the capacity group Romance languages and cultures. The CEDLA Master’s programme (CMP) and the NWO-funded national Graduate Programme for Latin American Studies (LASP) will also be expanded. New interdisciplinary research initiatives centre among other things on the theme of ‘Reshaping Society and the Commons in Latin America’. The embedding of CEDLA’s research into the Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) offers new possibilities for collaboration and profiling as well.


Prof. Barbara Hogenboom is a political scientist and has been working at CEDLA since 2001, first as an assistant professor and – since 2012 – as an associate professor. In addition to numerous articles and chapters, she has published nine books and seven special issues, including Environmental Governance in Latin America (2016) with Fabio de Castro and Michiel Baud, and The Extractive Imperative in Latin America (2016) with Murat Arsel and Lorenzo Pellegrini. Hogenboom is managing editor of the European Review of Latin American and Caribbean Studies. She coordinated a consortium of ten European and Latin American universities for the EU-FP7 project ‘Environmental Governance in Latin American and the Caribbean: Developing Frameworks for Sustainable and Equitable Natural Resource Use’ (ENGOV, 2011-2015).
Barbara Hogenboom conducts research into current developments in Latin America in the context of various international projects: the impact of growing Chinese interests in the oil sector and mining industry, as well as the increasing local resistance to large-scale extraction projects. She also coordinates the new SDG project LFFU: ‘Leave fossil fuels underground for sustainable and inclusive development: Co-creating alternative pathways in Africa and Latin America’. In this project, a team from the UvA, Universidad Andina Simón Bolívar, University of the Witwatersrand and Oilwatch are examining promising local initiatives for leaving fossil fuels underground in favour of sustainable development.